RBU

En idealisk vakuumkälla för större system där kraftigt vakuum krävs för att kompensera för tryckfall i långa ledningar och slangar.

RBU

När extra sug krävs, närstörre och tyngre bitar måste tas om hand eller måste transporteras genom långa rörledningar.

Läs mer