Luftflödeslarm EX

För övervakning av det inställda luftflödet i ett rör

Luftflödesalarm övervakar tryckförhållandena i en kanal. En tryckströmställare som är ansluten till kontrollboxen tillhandahåller signalingången.
Luftflödesalarmet är anslutet till Fan Startern och startar automatiskt med fläkten. Ett larm triggas (rött LED-ljus och reläterminal) när lufttrycket i kanalen är utanför förinställda gränser. LED-lamporna är kraftfulla för att ses på avstånd. 2 oberoende terminaler för strömförsörjning. 2 oberoende terminaler för strömförsörjning.

Tryckvakten kan installeras i ATEX zon 2/22, kontrollboxen ska installeras i en icke ATEX zon.

Luftflödesalarm består av styrdonet, tryckvakt , slang, inlinefilter, kabelgenomföring och batteri.

Teknisk data
Omgivningstemperatur 0 - 50 C (32 F to 122 F)
Cerifikat CE, EX
Dimensioner 320 x 185 x 80 mm
Installation Inomhus
Skyddsklassning IP54 for control box, IP65 pressure switch
Vikt (kg) 1,5 + 0,7
Airflow alarm PS GGW 3A4/2

ArtNo: 40780438

Airflow alarm PS GGW 10A4/2

ArtNo: 40780439

Airflow alarm PS GGW 150A4/2

ArtNo: 40780441