FS stoftavskiljare med platt filterpåse

Lämplig för större industrianläggningar och applikationer som genererar heta rökgaser

Funktionsenheten hos en FS stoftavskiljare med platt filterpåse består av huv för stoftbemängd gas, filterhus, stoftuppsamlingstratt med stödkonstruktion och utmatningsenhet.

Stoftavskiljarnas platta filterpåsar ordnas horisontellt i rågaskammaren och anslutningen med den slitsade väggen med en benfjäderförsedd spännram är lufttät. Luftflödets riktning genom filtret är uppifrån och ner (nerflödesprincip).

Gasen kommer in i filtrets rengaskammare genom den platta säcken. Under den här processen hålls stoftet borta av filtermediet och formar en filterkaka som ökar kapaciteten vid stoftfiltrering. Den helt programmerbara rensningsprocessen aktiveras efter en valbar tidsintervall. Stoftet faller ner i uppsamlingstratten och transporteras ut via stofttransportenheten.
•Kapacitet: 10 000 till 250 000 m3/h (10 000 till 200 000 CFM)
•Filtreringsyta per filterhus: 100 till 2500 m2 (1,076 -26,900 fot2)
•Modulär konstruktion
•Noggrann rengöring
•Lågt innehåll av restdamm tack vare speciellt filtermedia
•Går att använda för temperaturer på upp till 250 °C (482 °F)

Intelligent luftrengöringssystem
Fläkt och ventil för luftrengöring placeras utanför filterenheten. Luftrengöringsventilen är ansluten till det portabla rengöringsmunstycket via en böjlig slang. Rengöringsmunstycket drivs med underhållsfri rep- och kedjedrift. Det positioneras genom indexeringsmekanismen. Användning av mediumtrycksystemet eliminerar effektivt dammutsläpp under rengöringscykeln. Indexeringmekanismens maskinelement är integrerade i avlänkningsstationen.


Fördelar
Offline-effekt
•Låg skillnad mellan brutto- och nettoyta
•Inget stoft dras till intilliggande påsar
•Lågt innehåll av restdamm
•Mycket högeffektiv stoftavskiljning.
•Fint damm (PM10, PM 2,5)

Tekniska parametrar:
•Förmontering av filtret i verkstaden
•Kompakt, modulär design
•Små utrymmeskrav
•Kort monteringstid = låga monteringskostnader
•Läckagefri svetskonstruktion
•Låga underhållskostnader
•Hög tillgänglighet
•Offline-rengöring under full drift

Teknisk data
Kapacitet (max luftflöde m3/h) 250 000
Metod för filterrensning Atmosfärstrycksrensning
Installation Utomhus
Temperaturområde Upp till 250 grader C
Lämplig för explosivt damm Yes
Typ av filter Påsfilter
FS620/075 90

ArtNo: FS620-075-90