511A

Sugare designad för uppsamling av vätskor och slam.

Singelcontainersystem designat för uppsamling av vätskor och slam. Behållaren samlar och rymmer en stor mängd material. Enheten levereras med en bottenventil för snabb och enkel tömning av vätskor. Behållaren, som är försedd med en 2" dränageventil, är fäst vid en tippbar vagn för att underlätta tömning. Vagn lämplig för hantering med gaffeltruck. För att undvika överfyllning av vätskor är behållaren försedd med en flottörboll som stoppar sugningen när behållaren är full.

  • Hög materialuppsamlingskapacitet.
  • Enkel materialtömning genom tippbar container
  • Enkel hantering.
  • Flottör förhindrar överfyllnad av vätska
  • Hantering med truck

Teknisk data
Cerifikat CE
Tryckluftsbehov 4,3 Nm³/min
Slangdimension (mm) 51
Slanglängd (m) 12
Max luftflöde (m3/h) 330
Max vaccum (kPa) -68
Ljudnivå (dB(A)) 77.0
Observera Med PVC, koniskt munstycke och städset.
Slangtyp PVC