710A

Sugare med föravskiljare för blästeråtervinning

Detta robusta och extremt kraftfulla system är utformat för återvinning av blästermedel. Utrustad med automatisk pneumatisk klämventil och automatiskt självrensande NCF-filter. Det mesta av dammet separeras från blästermediat eller från de uppsamlade granulaten. Dammet kanaliseras till sin egen behållare, medan blästermediat eller granulatmaterialet matas tillbaka till blästertunnan, på transportband eller till andra behållare.

  • Dammseparering från blästermedel och granulater
  • Automatisk filterrensning och silotömning

Teknisk data
Slanglängd (m) 10
Applikation Grus, Granulat
Cerifikat CE
Volym stoftbehållare (l) 67 + 220
Filterarea (m2) 3,15
Metod för filterrensning Atmosfärstrycksrensning
Installation Inomhus
Tryckluftsbehov 5,3 Nm³/min
Filtermaterial NCF 3,15
Slangdimension (mm) 63
Slanglängd (m) 10
Max luftflöde (m3/h) 318
Max vaccum (kPa) -78
Antal filter 70
Ljudnivå (dB(A)) 75.0
Slangtyp PU12
Vikt (kg) 271