Mobil smörjdoseringsutrustning

Mobil smörjutrustning för att bära färskolja, vätskor och fetter.

Manuellt styrda tunnvagnar och små mobila tankar är lämpliga för effektiv hantering av oljor med låg, medelhög och hög viskositet, vätskor och fetter. Flexibla mobila enheter i en rad specifikationer som kan mata nya vätskor av alla slag på ett miljövänligt sätt.

Kit 61Ltr oljedispenser

ArtNo: 30505750

Kapacitet
61 l
Kit 208Ltr Vagn

ArtNo: 30505850

Kapacitet
208 l
Mobil oljedist. 208l inkl 3:1 pump

ArtNo: 30505950

Kapacitet
208 l
Mobilt pumpkit för fett, 20-30 kg

ArtNo: 30505450

Kapacitet
20-30 kg
Mobilt pumpkit för fett, 50-60 kg

ArtNo: 30505250

Kapacitet
50-60 kg
Mobilt pumpkit för fett,180-220 kg

ArtNo: 30505350

Kapacitet
180-220 kg
Tryckluftsdriven oljepåfyllare

ArtNo: 30594950

Tryckspruta 30L

ArtNo: 30581550

Kapacitet
30 l

Tillbehör för denna produkt 2

Oljefatsvagn 4-hjul för 20-60 kg
ArtNo: 30505150

Oljefatsvagn för 20-60 kg

Oljefatsvagn för 180-220 kg
ArtNo: 30508750

Oljefatsvagn för 180-220 kg