Mobil utrustning för avfallsvätska

Mobil utrustning för att ta bort spillolja, vätskor och fetter.

Manuellt styrda tunnvagnar och små mobila tankar som är lämpliga för effektiv hantering av spilloljor med låg, medelhög och hög viskositet, vätskor och fetter.

Spilloljeaggregat 65l

ArtNo: 30593150

Spilloljeenhet 90l,

ArtNo: 30502250

Spilloljeenhet 90l, kombi

ArtNo: 30502350

Spilloljekärl 95L

ArtNo: 30599850

Spilloljeenhet 90l, trycksatt

ArtNo: 30502650

Spilloljevagn 80l

ArtNo: 30581350

Spilloljeuppsamlare för lastbil

ArtNo: 30593250

Spilloljeenhet för smörjgrop 95l

ArtNo: 30581450

Spilloljeuppsamlare

ArtNo: 30593050

Spilloljekärl med membranpump

ArtNo: 30582950

Tillbehör för denna produkt 5

Spilloljekärl
ArtNo: 30501950

Spilloljekärl

Snabbkoppling, gänga 3/4" hona
ArtNo: 30591150

Snabbkoppling, 3/4" hona

Snabbkoppling, gänga 3/4" hane
ArtNo: 30591250

Snabbkoppling, 3/4" hane

Snabbkoppling 1" komplett
ArtNo: 30593750

Snabbkoppling 1" komplett

Glykolåtervinningskit
ArtNo: 30596850

Glykolåtervinningskit