FlexPAK 1000

Den ledande utsugslösningen. Alltid med rätt kapacitet.

FlexPAK högvakuumenhet representerar den främsta lösningen på marknaden. Enheten är utformad för utsugning av svetsrök, slipdamm, metallspån etc. FlexPAK är lämplig för städning av arbetsplatsen, verkstadsgolvet och maskiner. FlexPAK reglerar varvtalet på motorn automatiskt beroende på efterfrågan av vakuum. Jämfört med traditionella styrenheter ger FlexPAK ett optimalt och välbalanserat vakuum efter behov, säkerställer energisnål drift. Filtren rengörs effektivt genom att tillämpa kraftiga luftstötar till filtret genom snabböppnande ventiler. Dammet slås av från filtret av effekterna och samlas i dammbehållaren. Sekvensen styrs av PLC, och den kan justeras för att passa varje installation. Detta maximerar livslängden på filtret och säkerställer korrekt funktion hos enheten. FlexPAK kan utrustas med olika typer av larm, till exempel nivåvakter för avfallsbehållare, filterindikatorer (igensatta filter) och brandlarm. Larm kan aktiveras på A- och B-nivåer och kan ställas in för att ge både visuella och ljudsignaler. FlexPAK800 är en hög vakuumenhet, lämplig för applikationer där metallspån, blästemedia och andra tunga material måste tas bort. FlexPAK1000 fungerar på en lägre vakuumnivå och är lämplig för att extrahera svetsrök och slipdamm och för användning där ett konstant luftflöde, oberoende av antalet användare, är ett krav.

  • Enkel att installera
  • Inbyggda PLC-funktioner
  • Låga drifts- och underhållskostnader
  • Inbyggda säkerhetsfunktioner
  • Passande för en lång rad applikationer

Teknisk data
Applikation Stoft, Granulat, Grus, Rök, Spån
Cerifikat CE
Tryckluftsbehov Torr och ren (Ø6 anslutning)
Volym stoftbehållare (l) 70
Filterarea (m2) 6
Metod för filterrensning Atmosfärstrycksrensning
Installation Inomhus
Max Luftflöde (m3/h) 1000 @ -15 kPa
Ljudnivå (dB(A)) 70
Arbetstryck (kPa) 15
Uttagstyp Ingen
Filtermaterial Enligt klass M
Typ av filter Påsfilter
Frekvens (Hz) 50
Max vaccum (kPa) 20
Antal filter 1
Ljudnivå (dB(A)) 70
Faser 3
Effekt (kW) 18,5
Matningsspänning (V) 400
Vikt (kg) 412,5
Arbetstryck (kPa) 15
FlexPAK1000 med AEB 400 V 50 Hz

ArtNo: 40050250

Observera
Automatisk tömning av tunna (AEB)

Tillbehör för denna produkt 6

Ljudhuv komplett
ArtNo: 40073020

Ljudhuv komplett

Brandlarm, stoftavskiljare komplett
ArtNo: 40116540

Brandlarm, stoftavskiljare komplett

Spirogaller dia 100 mm
ArtNo: 40130220

Spirogaller dia 100 mm

Spiroböj BU 100 90
ArtNo: 40130820

Spiroböj BU 100 90