FlexPAK 800 DX

Den ledande utsugslösningen. Alltid med rätt kapacitet.

FlexPAK DX högvakuumenhet representerar den främsta lösningen på marknaden. Enheten är utformad för utsugning av svetsrök, slipdamm, metallspån etc. FlexPAK DX lämplig för städning av arbetsplatsen, verkstadsgolvet och maskiner. FlexPAK DX regulerar hastigheten hos motorn automatiskt beroende på efterfrågan av vakuum. Jämfört med traditionella styrenheter ger FlexPAK ett optimalt och välbalanserat vakuum efter behov, vilket säkerställer energisnål drift. Filtren rengörs effektivt genom att tillämpa kraftiga luftstötar till filtret genom snabböppnande ventiler. Dammet slås av filtret av effekterna och samlas i dammbehållare. Sekvensen styrs av PLC, och den kan justeras för att passa varje installation. Detta maximerar livslängden på filtret och säkerställer korrekt funktion hos enheten. FlexPAK kan utrustas med olika typer av larm, till exempel nivåvakter för avfallsbehållare, filterindikatorer (igensatta filter) och brandlarm. Larm kan aktiveras på A- och B-nivåer och kan ställas in för att ge både visuella och ljudsignaler. FlexPAK800 DX är en högvakuumenhet, lämplig för applikationer där metallspån, blästermedia och andra tunga material måste tas bort. FlexPAK1000 DX fungerar på en lägre vakuumnivå och är lämplig för att extrahera svetsrök och slipdamm och för användning där ett konstant luftflöde, oberoende av antalet användare, är ett krav. FlexPAK DX är utformad för att extrahera explosivt och icke explosivt damm, men enheten "i sin helhet" ska inte att placeras i ett område som är klassificerat som en zon enligt direktiv 1999/92 / EG. Det är endast insidan av filter som uppfyller ATEX krav. FlexPAK 800/1000 DX kan användas med kanalsystem internt klassificerade som zon 20, 21 eller 22. Produkten har ingen märkning eftersom det inte finns någon inre tändkälla. Insidan är att betrakta som ett enkelt filter/silo och inte omfattas av direktivet 94/9/EG. Det är av största vikt att känna till egenskaperna hos det utsugna materialet. FlexPAK DX är avsedd att vara en del av ett utsugssystem som samlar upp material med följande egenskaper:
• Dammexplosionsklass: St1 och St2
• Pmax: ≤10 bar
• MIE (minsta tändenergi)> 3 mJ
• MIT (Minimum antändningstemperatur)> 205°C
Material med egenskaper utanför de ovan angivna värdena måste undersökas före användning med FlexPAK DX. Kontakta Nederman för teknisk support och Dust application-utredning.
Inbyggda PLC funktioner:
• Rörspolnings- och filterrengöringssekvenser utförs precis innan systemet går i tomgång.
• Veckour - säkerställer att enheten är avstängd utanför normal arbetstid.
• Övertidstimer (tillval).
• Avfallstömningsmöjligheter: Manuell, Automatisk tidsstyrd tömning, eller genom en valfri nivågivare i stofttunnan.
• Filterrengöringsmöjligheter: Automatisk tidsstyrd rengöring, Automatisk rengöring som utlöses av en difftrycksensor .
Inbyggda säkerhetsfunktioner:
• Filterrengöring är inaktiverad under avfallstömningssekvens.
• Inbyggd Nödstopp.
• Övervakat kontrollfilter för att upptäcka fel på huvudfiltret.
• Övervakad explosionspanel. Ventilerar explosion till en säker plats och stoppar aggregatet.

  • Enkel att installera
  • Inbyggda PLC-funktioner
  • Låga drifts- och underhållskostnader
  • Inbyggda säkerhetsfunktioner
  • Passande för en lång rad applikationer

Teknisk data
Applikation Stoft, Granulat, Grus, Rök, Spån
Cerifikat CE, EX
Tryckluftsbehov Torr och ren (Ø6 anslutning)
Volym stoftbehållare (l) 70
Filterarea (m2) 6
Metod för filterrensning Atmosfärstrycksrensning
Installation Inomhus
Max Luftflöde (m3/h) 800 @ -20 kPa
Ljudnivå (dB(A)) 70
Arbetstryck (kPa) 20
Uttagstyp Ingen
Filtermaterial Enligt klass M
Typ av filter Påsfilter
Frekvens (Hz) 50
Max vaccum (kPa) 35
Antal filter 1
Ljudnivå (dB(A)) 70
Faser 3
Effekt (kW) 18,5
Matningsspänning (V) 400
Vikt (kg) 412,5
Arbetstryck (kPa) 20

Tillbehör för denna produkt 11

Brandlarm, stoftavskiljare komplett
ArtNo: 40116540

Brandlarm, stoftavskiljare komplett

Spirogaller dia 160 mm
ArtNo: 40130230

Spirogaller dia 160 mm

Spiroböj BU 160 90
ArtNo: 40130810

Spiroböj BU 160 90

Ljuddämpare LT160
ArtNo: 40139090

Ljuddämpare LT160

Flänsat rör Ø150, 1 m
ArtNo: 40375263

Flänsat rör Ø150, 1 m

Böj med Fläns 90º Ø150
ArtNo: 40375264

Böj med Fläns 90º Ø150

Diff.tryckgivare 3-15 kPa NC
ArtNo: 40375273

Diff.tryckgivare 3-15 kPa NC

Flänsat rör Ø 150, 0,5 m
ArtNo: 40376525

Flänsat rör Ø 150, 0,5 m

Böj med Fläns 45º Ø150
ArtNo: 40376770

Böj med Fläns 45º Ø150

Deflektor 220x540
ArtNo: 40376771

Deflektor 220x540