FlexFilter

Lämplig för damm, svetsrök och materialrester. Tvåstegsfiltrering och helautomatisk filterrengöring. Centralt inlopp med hastighetsreducering.

FlexFilter

Modulärt designad stoftavskiljare

Läs mer
FlexFilter EX

Ett toppmodernt filtersystem för att möta nuvarande och framtida behov

Läs mer