FlexPak

สำหรับการสกัดควันเชื่อม ฝุ่นจากการขัด การกลึงโลหะและวัสดุคอมโพสิต ฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็ก แต่ยังติดตั้งเป็นรวมศุนย์เพื่อความสะอาดของสถานที่ทำงานและเครื่องจักร

FlexPAK 800

โซลูชั่นการกรองชั้นนำ มาพร้อมกับความจุที่ถูกต้องเสมอ

รับข้อมูลเพิ่มเติม
FlexPAK 1000

โซลูชั่นการกรองชั้นนำ มาพร้อมกับความจุที่ถูกต้องเสมอ

รับข้อมูลเพิ่มเติม
FlexPAK 800 DX

โซลูชั่นการกรองชั้นนำ มาพร้อมกับความจุที่ถูกต้องเสมอ

รับข้อมูลเพิ่มเติม
FlexPAK 1000 DX

โซลูชั่นการกรองชั้นนำ มาพร้อมกับความจุที่ถูกต้องเสมอ

รับข้อมูลเพิ่มเติม