ม้วนท่อเอทานอล

การแนะนำแพลทฟอร์ม IIoT สำหรับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม

Nederman Insight สำหรับ FlexPAK - ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและมีการเชื่อมโยง

FlexPAK เป็นเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมกำลังสูงชั้นนำในตลาด ที่มีความจุเหมาะสมเสมอ ชุดอุปกรณ์จะควบคุมฝุ่นในการใช้งานต่าง ๆ มากมาย ซึ่งรวมถึงควันจากการเชื่อม ฝุ่นในอุตสาหกรรมยาและอาหาร การเจียรวัสดุคอมโพสิตและโลหะ ฝุ่นที่ติดไฟได้ เศษโลหะ เป็นต้น ทั้งยังสามารถรับมือกับการทำความสะอาดแบบหนักหน่วงและการทำความสะอาดทั่วไปในสถานที่ ที่ทำงาน และเครื่องจักรได้อีกด้วย

 

ขณะนี้ FlexPAK ชาญฉลาดกว่าเดิมด้วย Nederman Insight 

 

เราได้พัฒนาแพลตฟอร์มแบบคลาวด์ IIoT* ซึ่งออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับระบบกรอง โดยจะแสดงภาพในเวลาจริง และจะตรวจสอบสมรรถนะของระบบ รวมทั้งมีแดชบอร์ด การแจ้งเตือน และสัญญาณเตือนแบบกำหนดเอง

 

ข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถปรับสมรรถนะของระบบ วางแผนการบำรุงรักษา และสร้างรายงานการกรองได้ดีขึ้น

 

Nederman Insight จะช่วยคุณได้อย่างไร

 

การตรวจสอบจากระยะไกล: ควบคุมดูแลตัวกรองจากสถานที่ระยะไกล ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกโรงงาน เข้าถึงระบบกรองได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา เพื่อให้ทำการตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลที่ครบถ้วนและชาญฉลาด

การปรับสมรรถนะอย่างเหมาะสม: ข้อมูลย้อนหลังของตัวกรองและแนวโน้ม จะช่วยในการปรับปรุงสมรรถนะ และช่วยลดความเสี่ยงให้เครื่องมีระยะเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด

 

*Industrial Internet of Things (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในภาคอุตสาหกรรม)

 

มีการทำงานเป็นดังนี้

 ภาพประกอบ Insight HighVac 

 
1    

เซ็นเซอร์: จะมีอยู่ทั่วทุกตำแหน่งของ FlexPAK โดยจะตรวจสอบพารามิเตอร์เกี่ยวกับสมรรถนะที่สำคัญและฟังก์ชันการทำงาน เช่น: ระดับสุญญากาศ ส่วนประกอบเพื่อความปลอดภัยสำหรับการระเบิด อุณหภูมิ การลดลงของความดัน ระดับในถังเก็บฝุ่น และอากาศอัด

 

2

ชุดการสื่อสาร: เกตเวย์ที่จะส่งข้อมูลในเวลาจริงไปยังระบบคลาวด์ Nederman Insight ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบระบบได้จากระยะไกล

 

3

ที่เก็บข้อมูล: ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัยในระบบคลาวด์ และสามารถเข้าถึงได้ตามต้องการ

 

4

แดชบอร์ด: การแสดงภาพสมรรถนะของ FlexPAK ของคุณอย่างเป็นมิตรกับผู้ใช้

 

                                                                   

FlexPAK และ Nederman Insight

มอบเครื่องมือและข้อมูลที่จำเป็นให้กับคุณ เพื่อพิชิตความท้าทายในการทำงานยุคปัจจุบัน

 เวลาการทำงาน 

รับประกันเวลาการทำงาน

ดำเนินการก่อนระบบ

หยุดหรือลดสมรรถนะ 

 ลดการบำรุงรักษา 

ลดการบำรุงรักษาที่ไม่มีการวางแผนไว้
การบำรุงรักษาจะมีค่าใช้จ่ายน้อยลงเมื่อ
วางแผนไว้

 อายุการใช้งาน

ระบบมีอายุการใช้งานที่ดีขึ้น

การแก้ไขข้อผิดพลาดแต่เนิ่น ๆ จะช่วย

ปรับปรุงอายุการใช้งาน

 

 การบริหารความเสี่ยง

มีความปลอดภัยต่อผู้คนและสถานที่มากยิ่งขึ้น

มีการแจ้งเตือนตั้งแต่เนิ่น ๆ เมื่อมีไฟไหม้หรือเมื่ออาจมีการระเบิด

ลดการบาดเจ็บและความเสียหายของทรัพย์สินให้เหลือน้อยที่สุด

 สมรรถนะ

การติดตามสมรรถนะ
รับข้อมูลสำคัญว่า
ตัวกรองของคุณทำงานอย่างไร

 ความยั่งยืน

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

โดยทั่วไปแล้ว ระบบที่ส่วนประกอบทุกชิ้นทำงาน

อย่างถูกต้องเหมาะสมจะใช้พลังงานน้อยลง

                        

 

เกตเวย์ที่จะส่งข้อมูลในเวลาจริงไปยังระบบคลาวด์ Nederman Insight ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบระบบได้จากระยะไกล

เกตเวย์ที่จะส่งข้อมูลในเวลาจริงไปยังระบบคลาวด์ Nederman Insight ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบระบบได้จากระยะไกล

เกตเวย์ที่จะส่งข้อมูลในเวลาจริงไปยังระบบคลาวด์ Nederman Insight ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบระบบได้จากระยะไกล

การแสดงภาพสมรรถนะของ FlexPAK ของคุณอย่างเป็นมิตรกับผู้ใช้

ม้วนท่อเอทานอล

การแนะนำแพลทฟอร์ม IIoT สำหรับเครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม