Exhaust Reel, Motor

การสกัดไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลด้วยไฟฟ้าและมอเตอร์ ทางออกที่ดีที่สุดในการพื้นที่ติดตั้งที่มีฝ้าเพดานสูง ที่ต้องคำนึงถึงเครนเหนือศรีษะ หรือที่ที่ยานพาหนะสูงต้องผ่าน ใช้งานได้ด้วยมือ ทั้งแบบ IR และแบบสวิทซ์ควบคุม

ท่อม้วนดูดไอเสีย 865 แบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

ม้วนท่อสำหรับดูดควันไอเสียทำงานโดยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

รับข้อมูลเพิ่มเติม