RBU

นี่คือแหล่งสูญญากาศที่สมบูรณ์แบบในระบบขนาดใหญ่ที่ต้องการสูญญากาศที่สมดุลเพื่อลดความดันในท่อยาวหรือสายยาง

ปั๊มบูสเตอร์ชุดดูดกำลังสูง RBU

เมื่อต้องการดูดเป็นพิเศษเมื่อเศษวัสดุชิ้นใหญ่และหนักต้องได้รับการดูแลหรือจำเป็นต้องขนส่งผ่านท่อยาว

รับข้อมูลเพิ่มเติม