Filterbox

เครื่องดูดควันเชื่อมแบบพกที่มีความยืดหยุ่นและเป็นแบบแยกส่วน ช่วยแก้ปัญหาความต้องการที่พบได้ทั่วไปทั้งควันและฝุ่นที่ไม่ติดไฟ อุปกรณ์เสริมสามารถติดตั้งเพื่อปรับปรุงการใช้งานแต่ละส่วนได้ สามารถประกอบเข้ากับเครื่องกรองเคลื่อนที่หรือติดตั้งถาวรได้

เครื่องดูดฝุ่นและควันเชื่อมแบบเคลื่อนย้ายได้ รุ่น FilterBox 10M

ระบบทำความสะอาดไส้กรองแบบ manual สำหรับงานฝุ่นและควันระดับเบาถึงปานกลาง

รับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องดูดฝุ่นและควันเชื่อมแบบเคลื่อนย้ายได้ รุ่น FilterBox 10A

ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติสำหรับการใช้งานดูดฝุ่น/ควันระดับกลาง

รับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องดูดฝุ่นและควันเชื่อมแบบเคลื่อนย้ายได้ รุ่น FilterBox 12M

ระบบทำความสะอาดแบบ manual สำหรับงานฝุ่นและควันระดับปานกลางถึงหนัก

รับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องดูดฝุ่นและควันเชื่อมแบบเคลื่อนย้ายได้ รุ่น FilterBox 12A

ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ สำหรับงานฝุ่นและควันระดับปานกลางถึงหนัก

รับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องดูดอากาศเคลื่อนย้ายได้ รุ่นFilterBox Hygiene 10M

ระบบทำความสะอาดไส้กรองแบบmunual เหมาะสำหรับการใช้งานดูดฝุ่น/ควันระดับกลาง

รับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องดูดอากาศเคลื่อนย้ายได้ รุ่นFilterBox Hygiene 10A

ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติสำหรับการใช้งานดูดฝุ่น/ควันระดับกลาง

รับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องดูดฝุ่นและควันเชื่อมแบบเคลื่อนย้ายได้ รุ่น FilterBox Hygiene 12M

ระบบทำความสะอาดไส้กรองแบบmunual พร้อมพัดลมที่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับการใช้งานดูดฝุ่น/ควันระดับหนักในงานที่เน้นหลักสุขอนามัย

รับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องดูดอากาศเคลื่อนย้ายได้ รุ่นFilterBox Hygiene 12A

ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติสำหรับการใช้งานดูดฝุ่น/ควันหนัก ที่เน้นหลักสุขอนามัย

รับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องดูดอากาศเคลื่อนย้ายได้ รุ่นFilterBox Hygiene Wall

ชุดเอนกประสงค์ที่ไม่มีแขนกล สามารถใช้หรือไม่ใช้พัดลมภายนอกและตัวต่อพัดลม

รับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องดูดอากาศเคลื่อนย้ายได้ รุ่นFilterBox Hygiene Twin

สำหรับการดูดฝุ่น/ควันระดับกลางสำหรับสองจุดทำงาน

รับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องดูดฝุ่นและควันเชื่อมแบบเคลื่อนย้ายได้ รุ่น FilterBox 10 eQ

ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ สำหรับงานฝุ่นและควันระดับเบาถึงปานกลาง

รับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องดูดฝุ่นและควันเชื่อมแบบเคลื่อนย้ายได้ รุ่น FilterBox 12 eQ

ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ สำหรับงานฝุ่นและควันระดับปานกลางถึงหนัก

รับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องดูดฝุ่นแบบเคลื่อนย้ายแบบสองหัวดูด FilterBox Twin

ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ และแบบ manual สำหรับงานฝุ่นและควัน

รับข้อมูลเพิ่มเติม
เครื่องดูดฝุ่น FilterBox Wall

ระบบทำความสะอาดไส้กรองอัตโนมัติ และแบบ manual สำหรับงานฝุ่นและควัน

รับข้อมูลเพิ่มเติม