ระบบตัวกรองแบบแยกส่วน (MFS)

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดักจับฝุ่นจากจุดกำเนิด ช่วยกรองอากาศจากอนุภาคฝุ่น ฝุ่นก๊าซและกลิ่น การใช้งานทั่วไปคือการเชื่อมทิก การสกัดในห้องปฏิบัติการ ส่วนผสมอาหาร กลิ่นและการจัดการสารเคมี

ระบบกรองแบบโมดูล MFS, Modular Filter System

ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อดักควัน/ฝุ่นจากแหล่งกำเนิดฝุ่น

รับข้อมูลเพิ่มเติม