Filter, NOM

เครื่องกรองไอน้ำอิมัลชัน เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความเข้มข้นค่อนข้างน้อยถึงปานกลาง ในการทำงานขั้นตอนเดียว ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและปริมาณการไหลของอากาศที่ค่อนข้างน้อย ช่วยให้เหมาะสำหรับติดตั้งได้ใกล้หรือบนตัวของเครื่องจักร

เครื่องดูดกรองละอองน้ำมัน NOM 4

เครื่องดูดกรองละอองน้ำมันสำหรับเครื่อง CNC

รับข้อมูลเพิ่มเติม