Sektörüğn Lideri Mobilya İmalat Şirketinde Ahşap Atık Yönetimi

Système de dépoussiérage au Vietnam

Millennium Furniture Co., Ltd.*, dünyanın en büyük mobilya imalat şirketlerinden birinin tedarik zincirinde kilit bir şirkettir ve yakın zamanda üretimini iki yeni tesisle genişletmiştir. Üretimde MDF ve suntadan kaynaklanan yanıcı toz nedeniyle ihtiyaç duyulan büyük hacimli havanın işlenmesindeki zorlukların üstesinden gelmek ve katı güvenlik, verimlilik ve estetik gereksinimlerini karşılamak için şirket,her iki tesis için yönetim, toz toplama ve geri dönüşüm olarak ahşap atık prosesinde eksiksiz bir çözüm sağlamak için Nederman'ı tercih etti.

Büyük hacimlerde 123'ten fazla ülkeye ulaşan dağıtım ağına sahip şirket, ihtiyaç duyulan büyük hacimli havayı filtreleme kapasitesinde zorluklarla karşılaşan müşterimiz, patlama riskini önlemek ve güvenli, uyumlu ve verimli bir çalışma ortamı yaratmak için üretimde MDF ve yonga levhadan çıkan yanıcı tozların ortamdan uzaklaştırılması konusunda çözüm arayışındaydı. Güvenlik, verimlilik ve estetiğin katı gereksinimlerine ek olarak şirketin, küresel FM onaylı güvenlik derecelendirmelerini ve ATEX düzenlemelerini geçmek için özel güvenlik gerekliliklerini de yerine getirmesi gerekliydi.

 

Ahşap tozu toplama ve geri dönüşüm için eksiksiz çözüm

Nederman tarafından sunulan, tedarik edilen ve kurulan seçilen ahşap atık yönetimi çözümü, iki fabrika için iki aşamada yapıldı. ATEX uyumlu ve FM onaylı LBR-C SmartFilter'in 14+3 Modüllerinin ilk aşamasında, 164.000 m3/h havayı işlemek için 3 adet Combifab Fan 75 Kw ve 3 adet CARZ 800 kuruldu. İkinci aşamada 12+3 LBR-C SmartFilter Modülleri ile Combifab Fan ve CARZ 800'ün her birinden 3'er adet ilave 140.000 m3/saat havayı işlemek üzere tasarlanmış ve kurulmuştur.

 

Nederman olarak çözümümüz, ahşap işleme ortamlarında tozun neden olduğu en ciddi risklerden biri olan yanıcı tozlardan kaynaklanan yangın ve patlama risklerini en aza indirerek, çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlarken, tesisleri ve üretimi de korur. Toz toplama sistemleri ayrıca, düşük işletme ve bakım maliyetleriyle üretim verimliliğinin artmasına katkıda bulunur ve endüstriyel sürecin çevresel etkisini azaltır.

 

Nederman Vietnam Ülke Müdürü Hai Nguyen, “ Müşterimizin insana, çevreye ve estetiğe çok önem vermesi çok değerli, bizden çalışanlar için iş güvenliği ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak ve ayrıca tesisin yeşilliklerini azaltmamak için bir çözüm tasarlamamızı istediler ve biz de gereksinimlerine uygun çözüm sunduk" diyerek müşteri memnuniyetini dile getirmektedir.

 

Nederman'dan ahşap atık yönetiminin faydaları

- Komple çözüm ve kurulum

- ATEX uyumlu

- FM Global uyumlu

- Verimli enerji

- Temiz havanın müşteri değeri

- Büyük hacimli verimli üretim

- Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı

- Azaltılmış çevresel etki

- Düşük işletme ve bakım maliyeti