Pump kit for Ab950EX

ArtNo 40376721

Pump kit for Ab950EX

适用于这些型号的配件

950A EX

ATEX允许使用的真空清洗系统用于油轮和成品油船的船厢油舱清底。

阅读更多内容