Kompletní integrované filtrační řešení pro celou výrobní halu. S integrovaným předseparátorem se perfektně hodí pro odsávání dýmu i větších pevných částic.
Vhodný pro prach, svařovací dýmy a granulát. Dvoustupňová filtrace a plně automatické čištění filtru. Centrální vstup vzdušiny s omezovačem rychlosti proudění.
Filtry na olejovou mlhu pro vysoké průtoky vzduchu. Tato filtrační zařízení se používají v centrálních systémech s napojením na jednotlivé obráběcí stroje. Všechny modely mají měření tlakové ztráty pro rychlou kontrolu stavu filtrů a signalizaci nutnosti vyčištění. Filtr olejové mlhy má samočisticí funkci.
Tepelný výměník s vložkami pro předehřev chladicího vzduchu pro chlazení horkých procesních plynů.
Tepelný výměník s vložkami pro předehřev chladicího vzduchu doplněný o přídavný tepelný kontroler, pro chlazení horkých procesních plynů.
Určen pro volné aplikace, kde je nutné snižovat zátěž vzdušiny prachem nebo dýmem.
Kompaktní kazetová filtrační jednotka pro decentralizované čištění vzduchu uvnitř objektů, kde je možná výměna vzduchu.
Bag dust collector for woodworking applications