Společnost pro čisté ovzduší

Naším posláním je ochrana osob, planety a výrobků před škodlivými účinky průmyslových procesů. Podporujeme tak zefektivnění výroby, přínos pro životní prostředí a bezpečnější pracoviště.

Čistý vzduch je základem udržitelné výroby. Prach a výpary vznikající během výrobního procesu je třeba účinně zachycovat, aby byla zajištěna kvalita výrobků, dlouhá životnost zařízení, dodržování předpisů a bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Výrobní společnosti chtějí zvýšit ziskovost tím, že zefektivní svůj provoz na nejvyšší možnou míru. Musí splňovat vysoké ekologické normy a zajistit bezpečnost zaměstnanců před výpary a prachem. Společnost Nederman může pomoci ve všech ohledech - tak vytváříme hodnotu. 

Nabízíme produkty a řešení v oblasti průmyslové filtrace vzduchu, které splňují vysoké nároky na kvalitu a ziskovost.  Naším posláním je chránit lidi, planetu a výrobky před škodlivými účinky průmyslových procesů. Tím přispíváme k efektivní výrobě, přínosům pro životní prostředí a bezpečnějšímu pracovišti. 

Utvářejte budoucnost čistého vzduchu

Společnost Nederman oslavila v roce 2019 75. výročí svého založení. Od samého počátku byla obchodní myšlenkou čistý vzduch. Dnes jsou životní prostředí a udržitelnost aktuálnější než kdy dříve a požadavky aktivně přispívat k efektivnější výrobě a snižování emisí v průmyslu se zvyšují. Ve vývoji je nová generace řešení pro čisté průmyslové proudění vzduchu. A společnost Nederman stojí v čele tohoto vývoje. 

Naši zákazníci se tomuto měnícímu se světu přizpůsobují - činí výrobu čistší a efektivnější, výrobní systémy flexibilnější a pracoviště bezpečnější, přičemž uplatňují stejně vysoké výrobní standardy všude, kde působí. Tyto společnosti chtějí spolupracovat s dodavateli, kteří sdílejí jejich hodnoty a závazek k udržitelné výrobě. Společnost Nederman utváří budoucnost čistého vzduchu. 

Firemní hodnoty

Přečtěte si více o našich hodnotách, co reprezentujeme a v co věříme v části Firemní hodnoty

Historie společnosti Nederman

Přečtěte si více o naší dlouhé historii ochrany osob, planety a výrobků před škodlivými účinky průmyslových procesů v části Historie společnosti Nederman.

Stručná fakta

  • 2 400 zaměstnanců ve 25 zemích
  • Distributoři v dalších 50 zemích 
  • 13 výrobních podniků na 5 kontinentech
  • Společnost kotovaná na burze NASDAQ OMX Stockholm, MidCap (NMAN)
  • Sídlo ve švédském Helsingborgu 

Odpovědné podnikání 

Globální systém řízení nám poskytuje sdílený přístup a důsledné globální uplatňování způsobu, jakým provádíme naše obchodní činnosti. Kromě obchodních procesů existuje řada komplexních strategických dokumentů a dokumentů, které poskytují vodítko v otázkách týkajících se životního prostředí, společenské odpovědnosti a etiky podnikání. 

Dlouhodobé cíle a výkonnostní opatření jsou definovány pro každou divizi a jsou součástí obchodního plánu každé divize. Vedení skupiny odpovídá za následné kroky a rozvoj na základě modelu řízení skupiny. Doplňkové interní kontroly jsou prováděny za účelem posouzení obchodních procesů a zásad, aby bylo zajištěno, že naše obchodní činnosti jsou prováděny v souladu s těmito směrnicemi.

Všechny výrobní jednotky, kromě tří z posledních akvizic, jsou certifikovány podle normy ISO 14001 pro environmentální management. Všechny výrobní jednotky, kromě jedné, jsou certifikovány v souladu s normou řízení kvality ISO 9001/14001.

Kodex chování

Odpovědné a korektní jednání je pro společnost Nederman naprosto zásadní a otázky, jako je korupce a úplatkářství, bereme velmi vážně. Ambicí je seznámit všechny zaměstnance s Kodexem chování společnosti Nederman s cílem, aby nedocházelo k porušování protikorupční politiky. Společnost Nederman očekává totéž také od svých dodavatelů a distributorů.

Kodex chování společnosti Nederman
Kodex chování společnosti Nederman pro dodavatele

Transparentnost v dodavatelských řetězcích

Společnost Nederman uplatňuje přístup nulové tolerance vůči jakékoli formě moderního otroctví nebo obchodování s lidmi. Zavazuje se jednat eticky, čestně a transparentně ve všech obchodních vztazích a zavádět účinné systémy a kontroly. Více informací o našem závazku naleznete zde. 

Každý čin se počítá

Neustále pracujeme na zlepšování a posilování našich obchodních postupů se zaměřením na budování a udržování transparentnosti, čestnosti a odpovědnosti. Prostřednictvím našeho nezávislého systému Whistleblowing mohou zaměstnanci i externí zainteresované strany nahlásit podezření na porušení zákona nebo obchodní etiky. 

 

Zpráva o udržitelnosti

Download

Kontaktujte nás

Máme rozsáhlé zkušenosti s různými výzvami v průmyslu a naši odborníci jsou zkušení, vstřícní a profesionální. S námi se můžete cítit bezpečně. O vás a vaše potřeby se postaráme. Vždy se na nás můžete obrátit se vším od drobného dotazu až po ten složitější. Srdečně vás vítáme ve společnosti Nederman.

Zde nás můžete kontaktovat