Afvoersystemen voor uitlaatgassen

Wetten en regels in de voertuigservicesector

Internationale en lokale wetten en regels in de voertuigservicesector

OSHA - Amerikaanse Beroepsveiligheids- en gezondheidsorganisatie 
www.osha.gov/SLTC/diesel exhaust

Normen voor dieseluitlaatgas
www.dieselnet.com

OEHHA - Canadese Associatie van Milieu- en Gezondheidsrisico's
www.oehha.ca.gov

EPA - Amerikaans Milieubeschermingsagentschap
www.epa.gov 

NIOSH - Nationaal Instituut voor Beroeps- veiligheid en gezondheid
www.cdc.gov/niosh  

Amerikaans Longfonds van Californië
www.californialung.org  

OSHA - Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk 
www.agency.osha.eu.int