Stofafzuiging met explosierisico - brandbaar stof

Brandbaar stof

Omgaan met stofafzuiging met explosierisico binnen de composietbewerking

Een van de ernstigste risico's die veroorzaakt worden door stof in fabrieksomgevingen, is het risico van brandbaar stof. Vooral wanneer dit stof in contact komt met de juiste concentratie aan zuurstof, kan een explosie ontstaan. Er is maar één vonk nodig om een explosie te doen laten ontstaan.

De explosie kan misschien niet in de onmiddellijke omgeving worden ingeperkt. Stofexplosies verspreiden zich van de kleinste explosie bij een ontstekingsbron over de rest van de faciliteit. In deze gevallen laat de oorspronkelijke explosie de stof in andere gebieden van de faciliteit opwaaien, wat het stof vervolgens doet ontbranden. De tweede explosie kan aanzienlijk zijn, gewonden of zelfs doden tot gevolg hebben en eigendommen verwoesten. Om het extreme gevaar van brandbaar stof te voorkomen, moet de ophoping ervan worden vermeden met behulp van stofafscheiders. Nederman is toonaangevend fabrikant van beproefde stofafscheiders die de kansen op brand en explosies verlagen.

Brandbare stoffen of een mogelijk explosieve atmosfeer komen op vele werkplaatsen voor.

Stof van organisch materiaal, composieten/synthetische materialen en metalen kunnen brandbaar zijn. Daarom is aandacht schenken aan het voorkomen van stofexplosies een must. De Europese Gemeenschap heeft twee richtlijnen uitgebracht omtrent explosieve atmosferen/brandbaar stof (genaamd de ATEX-richtlijnen), die van kracht zijn geworden op 1 juli 2003 en 1 juli 2006. De toepassing van deze twee richtlijnen heeft geleid tot een groeiende bescherming tegen explosies, waarbij verschillende technische en organisatorische handelingen verplicht zijn geworden. In Noord-Amerika zijn de NFPA-normen van toepassing. 

Als toonaangevende expert in industriële luchtfiltering ontwikkelt Nederman producten die voldoen aan de ATEX-normen en aan de hoogste veiligheidseisen.

Is uw afval brandbaar?

Brandbaar stof heeft veel dezelfde brandbare eigenschappen als houtstof. Zie hoe wij verschillende houtstofmonsters testen. Bekijk wat er gebeurt als een ontstekingsbron aan de zwevende deeltjes wordt toegevoegd.