Udsugning af støv med eksplosionsrisiko - brændbart støv

Brændbart støv

Håndtering af udsugning af støv med eksplosionsfare inden for kompositforarbejdning

En af de alvorligste farer forårsaget af støv i produktionsmiljøer er brændbart støv. Når støvet kommer i kontakt med den rigtige koncentration af ilt, kan der opstå en eksplosion. En antændelseskilde er alt, hvad der skal til for at udløse en eksplosion.

Eksplosionen holder sig ikke nødvendigvis til antændelsesområdet. Støveksplosioner spredes fra den lille eksplosion omkring antændelseskilden til resten af produktionsanlægget. I disse tilfælde hvirvler den første eksplosion støvet op i resten af anlægget, og så antændes dette støv også. Den sekundære eksplosion kan være kraftig og kan skade eller dræbe medarbejdere og ødelægge materiel og anlæg.  For at undgå de ekstreme farer ved brændbart støv skal man forhindre ophobning ved at bruge støvopsamlere. Nederman er førende producent af støvopsamlere/filteranlæg med dokumenteret erfaring i at kontrollere støv og mindske risiciene for brande og eksplosioner.

Eksplosivt støv eller en eksplosiv atmosfære forekommer på en lang række arbejdspladser

Da støv fra de fleste organiske materialer, kompositter/syntetiske materialer og metaller kan være brændbare, skal der udvises opmærksomhed på at forhindre støveksplosioner. Det Europæiske Fællesskab har udstedt to direktiver om eksplosiv atmosfære/brændbart støv (kaldet ATEX-direktiverne), som trådte i kraft den 1. juli 2003 og 1. juli 2006.  Anvendelsen af disse to direktiver medført øget beskyttelse mod eksplosioner ved at gøre forskellige tekniske og organisatoriske handlinger obligatoriske. Ligeledes er NFPA-standarderne gældende i Nordamerika. 

Som førende ekspert inden for industriel luftfiltrering udvikler Nederman ATEX-kompatible produkter, der opfylder de højeste sikkerhedskrav.

Er jeres affald brændbart?

Kompositstøv har på mange måder samme brændbare egenskaber som træstøv. Se os teste flere forskellige prøver af træstøv for at se, hvad der sker, når man sætter en antændelseskilde til luftbåren støv.