Kompozit talaşlı imalat endüstrileri için toz emişi çözümleri

Yanıcı Toza Yönelik Yasalar ve Düzenlemeler

İyileştirilmiş iş yeri güvenliği için yanıcı toz direktifleri ATEX ve NFPA

Dünyada mevcut ya da yeni neredeyse tüm iş yerleri yanıcı tozlar için ATEX direktiflerinde ya da NFPA standartlarında belirtilen düzenlemelere uymak zorundadır. Riskleri belirlemek için işçilerin çalışma ortamlarını değerlendirmesi ve sınıflandırması gerekir. Ek olarak, proses ve üretim ekipmanlarının da teknik ve yasal standartlara ilişkin düzenlemelere uygun olması gereklidir. AB Ekipman Direktifi, üreticinin tutuşma önleme ve patlama etkilerini azaltmaya yönelik sorumluluk sınırını çizer ve Avrupa pazarına çıkarılan tüm makineler için geçerlidir.

 Nederman, ATEX ve NFPA taleplerini karşılayan toz emiş sistemleri sunar

  • Düzgün güvenlik cihazlarıyla, filtrenin tutuşmaya karşı dayanma gücü doğrulanmıştır
  • Patlama kapakları veya panelleri ile ATEX ve NFPA uygunluğu sağlanmıştır
  • Bir patlamanın yayılması döner valfler, geri tepme ventilleri vb. güvenlik ekipmanları kurularak önlenebilir
  • Fanlar potansiyel yanıcı tozun filtrasyonuna uygun olarak ATEX sertifikalıdır