Patlama risklerine sahip toz emiş - Yanıcı toz

Yanıcı Toz

Ahşap işleme endüstrilerinde patlama riskleri barındıran toz emişinin yönetimi

Tozun üretim ortamlarında neden olduğu en ciddi risklerden biri yanıcı tozun ortaya çıkardığı risktir. Bu toz, doğru miktarda oksijenle temas ettiğinde bir patlama meydana gelebilir. Bir tutuşturma kaynağı, bir patlamayı tetiklemeye yeter.

Patlama yakın bölgede tutulamayabilir. Toz patlamaları bir tutuşturma kaynağından çıkan küçük bir patlamayla tesisin kalanına yayılır. Bu tür durumlarda ilk patlama tozu tesisin geri kalanına sıçrar ve bu toz tutuşur. İkinci patlama, işçileri yaralayarak ya da öldürerek ve malı tahrip ederek daha ciddi bir hal alabilir. Yanıcı tozun, ciddi tehlikelerinden korunmak için toz toplayıcılar kullanılarak birikmesi önlenmelidir. Toz kontrolünde ve yangın ile patlama olasılığını azaltmada başarısı kanıtlanmış bir geçmişe sahip olan Nederman, lider toz toplayıcı üreticisidir.

Patlayıcı tozlar ya da potansiyel patlayıcı atmosferler çok çeşitli iş yerlerinde bulunur

Çoğunlukla organik malzemelerden, kompozitlerden/sentetik malzemelerden ve metallerden kaynaklanan toz patlayıcı olabilir ve toz patlamalarını önlemeye dikkat etmek bir gerekliliktir. Avrupa Birliği, patlayıcı atmosferler/yanıcı tozlara yönelik olarak 1 Temmuz 2003 ve 1 Temmuz 2006’da yürürlüğe giren iki direktifi ( ATEX direktifleriadı verilir) kabul etmiştir. Bu iki direktifin uygulanması birçok teknik ve kurumsal eylemi zorunlu kılarak patlamalara karşı arttırılmış koruma sağlamaktadır. Benzer şekilde Kuzey Amerika’da, NFPA standartları yürürlüktedir. 

Nederman, endüstriyel hava filtrasyonunda lider uzman olarak en yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılayan ATEX uyumlu ürünler geliştirir.

Ahşap atıklarınız yanıcı mı?

Kompozit tozu birçok yönden ahşap tozuna benzer yanıcı özellikler gösterir. Bizi, çeşitli ahşap tozu örneklerini bir tutuşturma kaynağının havada asılı kalan toza eklendiğinde neler olacağını görmek için test ederken izleyin.  


Nederman, ATEX taleplerini karşılayan toz emiş sistemleri sunar

  • Toz toplayıcının gücü kanıtlanmıştır
  • Patlama kapakları ve panelleri ile ATEX uygunluğu sağlanmıştır 
  • Bir patlamanın yayılması döner valfler, geri basınç klapeleri vb. gibi güvenlik ekipmanları kullanılarak önlenebilir. 
  • Fanlar potansiyel patlayıcı tozun yönetimine yönelik olarak ATEX sertifikalıdır