Gezonde lucht in de praktijklokalen voor lassen en automechanica

Air pur dans les locaux de pratique

Nederman installeerde afzuiginstallaties in de praktijklokalen voor lassen en automechanica, waardoor de leerlingen van het VTI Brugge in gezonde lucht kunnen werken.

VTI Brugge kadert in het ‘Scholen van Morgen' project van de Vlaamse overheid. De school is het op twee na grootste bouwproject van Scholen van Morgen in Vlaanderen en wordt het voorbeeld voor modern beroepsonderwijs, zowel op het vlak van opleiding in nieuwe en duurzame technieken als de onderwijskundige visie. VTI Brugge bevindt zich op een voormalig industriële site, welke een totaaloppervlakte heeft van 17.500m² en plaats biedt aan ateliers, klaslokalen voor de afdeling mechanica, elektriciteit en garage. Met 30 lasposten, een praktijklokaal voor automechanica en een CNC bewerkingscentrum, was de campus op zoek naar een complete afzuiginstallatie om een gezonde werkomgeving voor hun studenten te creëren. Zowel lasrook als uitlaatgassen van voertuigen staan bekend kankerverwekkend te zijn en blootstelling hieraan kan leiden tot verschillende soorten kanker, longaandoeningen, schade aan het centrale zenuwstelsel en andere gevaarlijke gezondheidsproblemen. Bij het bewerken van metaal in de CNC bewerkingsmachines wordt er koelmiddel toegevoegd welke een mist creëert in de machines. Deze mist moet afgezogen en gefilterd worden. In alle werkplaatsen moesten maatregelen getroffen worden om de schadelijke deeltjes uit de lucht te verwijderen.

Welke oplossing werd gekozen voor lasrook en uitlaatgassen van voertuigen?

Nederman installeerde afzuigpunten boven alle lasposten. Nederman’s afzuigarmen maken afzuiging aan de bron mogelijk, wat de meest efficiënte oplossing is voor las- en snijdampen en stellen de leerlingen in staat om in een gesloten omgeving te lassen zonder te worden blootgesteld aan schadelijke dampen of gassen. Alle afzuigpunten zijn verbonden naar een industrieel lasrookfilter, MCP SmartFilter, met een afzonderlijk aanzuigventilator, Combifab, in geluidsomkasting.

- Voor ons, was het interessant om te werken met één partij dewelke het geheel aan technische afzuigingen in goede banen leidde,zegt de hoofdaannemer

Om het energieverbruik te verminderen wordt er gewerkt met een frequentieregelaar die het debiet automatisch regelt. Ook de slijptafels van de school zijn aangesloten aan hetzelfde extractiesysteem. Naast de lasrookafzuiging mochten we ook de uitlaatgasafzuiging leveren, oliemistafzuiging en persluchthaspels. In het praktijklokaal automechanica, waar studenten werken aan het afstellen van motoren, maken de leerlingen gebruik van afzuigmonden welke gekoppeld worden aan de voertuigen. De afzuigmonden zijn gemonteerd op slangwagens in een afzuigrail type 920. De oliemist in het CNC bewerkingscentrum wordt afgezogen en gefilterd door onze NOM4 filters dewelke op elke machine geïnstalleerd werd.

Door te investeren in een schone en gezonde werkplek voor studenten, beschermt de Vlaamse overheid niet alleen studenten, maar creëert ze ook bewustzijn bij de volgende generatie werknemers. Schone lucht op de werkplek wordt meer en meer een aandachtspunt en werkgevers die schone lucht ernstig nemen, worden aantrekkelijker en zullen ook in de toekomst mechaniekers blijven aantrekken. Degenen die dat niet doen, zullen merken dat de zoektocht naar geschikte werknemers zeer complex is.

Wat zijn de voordelen van een afzuigsysteem van Nederman?

• Complete oplossing voor alle technische aspecten in verschillende werkplaatsen
• Afzuiging aan de bron
• Energiebesparing met automatische frequentieregeling

Welke meerwaarde heeft de klant bij zo'n afzuigsysteem?

• Scchone en gezonde werkomgeving
• Hogere efficiëntie
• Kennis over het belang aan gezonde lucht bij de toekomstige werknemers
•Aantrekkelijkere school

Neem contact met ons op