Hoe identificeert u een olienevelprobleem?

Bij alle metaalbewerkingshandelingen komt er in meer of mindere mate olienevel en olierook vrij. Zowel olienevel van emulsies als olierook van onvermengde oliën bevatten normaal gesproken een aantal onbekende hulpstoffen die slecht zijn voor de mens. Het is daarom essentieel voor werkplaatsen om de olienevel te verwijderen en om de veiligheid en hygiëne te kunnen waarborgen.

Olienevel is een aërosol gedefinieerd als druppels met een grootte van meer dan 1 micrometer. Olienevel wordt vaak gevormd wanneer olie-emulsies worden gebruikt als een koelmiddel/smeermiddel bij metaalbewerking of het bewerken van keramische materialen. Zelfs damp van het verwerken van spanen kan een probleem worden. Emulsies bevatten normaal gesproken 90-95% water en het restant is oplosbaar. De nevel bestaat uit aërosolen van hoofdzakelijk olie-wateremulsies. Op minerale olie gebaseerde vloeistoffen voor metaalbewerking staan bekend als onvermengde snijoliën of onvermengde oliën, gedefinieerd als druppels die kleiner zijn dan 1 micrometer. Zowel olienevel van emulsies als olierook van onvermengde oliën bevatten normaal gesproken een aantal onbekende hulpstoffen die slecht zijn voor de gezondheid van een mens als ze niet worden weggenomen.

Problemen met olienevel

Het is alom bekend dat langdurig en herhaald blootstaan aan olieproducten een bedreiging kan vormen voor de gezondheid, wat inhoudt dat bij alle werkomstandigheden een goede ventilatie gegarandeerd moet zijn. Olienevel resulteert vrijwel altijd in vettige bedrijfsruimten, apparatuur en producten. Vettige vloeren zijn glad en vormen daarom een veiligheidsrisico.

Moderne metaalbewerkingsapparatuur wordt vaak geregeld door gevoelige elektronica en de productie neemt af vanwege ongeplande onderbrekingen, veroorzaakt door verontreinigde printplaten. Apparatuur en productonderdelen die een vettige olielaag hebben, horen niet bij een acceptabele werkwijze en de situatie is zeker niet bevorderlijk voor de productie.

De olienevel zonder controle in de natuur uitstoten is geen duurzame oplossing en voldoet niet aan de milieustandaards van zowel het bedrijf als het land waarin het bedrijf staat. Het is daarom essentieel voor werkplaatsen de olienevel te verwijderen om de veiligheid en hygiëne te kunnen waarborgen en het milieu te kunnen sparen.

Hoe identificeert u een olienevelprobleem?

In veel gevallen is de aanwezigheid van olienevel duidelijk. In ernstige gevallen zijn olieresten zichtbaar op de vloer, wanden, lampen en machines. Er hangt ook een herkenbare geur als er een olienevel aanwezig is. Heel vaak hangt de olienevel in een werkplaats onder het plafond en vooral in ultravioletlicht neemt de zichtbaarheid van de oliedeeltjes toe.

Om de hoeveelheid olienevel in de lucht te meten, kan een apparaat als TSI DustTrak™ worden gebruikt. Nederman stelt in een gebruikelijke procedure vast of er olienevel in de werkplaats is met inspecties en tests die onze klanten ondersteunen, waarna de werkelijke hoeveelheid olienevel in de verschillende zones van de werkplaats wordt aangetoond.

De procesoplossing

De oplossingen met olienevelfiltering van Nederman moeten gebruikt worden in een proces waar er olienevel wordt gegenereerd. Dit geldt zowel voor traditionele machines als de nieuwste ultrasnelle  CNC-apparatuur. Wij leveren zeer efficiënte filteroplossingen voor uiteenlopende bewerkingen, zoals slijpen, draaien, boren, frezen, uitharden, machinale bewerking, hobben enz.

Ultrasnelle bewerking is een groeiende trend en de gebruikte apparatuur creëert nog fijnere olienevels die meer en meer naar een grens gaan waar er van olierook wordt gesproken. Dankzij onze laatste ontwikkelingen in filtertechnologie kunnen we de verontreinigingsproblemen effectief aanpakken, bijvoorbeeld bij moderne CNC-bewerking.

Deze machines werken op snelheden van > 20.000 toeren per minuut of maken gebruik van koelmiddelen onder hoge druk (> 145 tot 220 psi/10 tot 15 bar). In deze omstandigheden zijn de FibreDrain™-olienevelfilters OMF/OSF van Nederman de ultieme keuze voor olierook- en olienevelfiltering. 

Nieuwe procestechnologieën

Veel gebruikers streven naar een vermindering van het olie- en waterverbruik in hun processen, vanwege de kosten en vanwege milieukwesties en daarom werken ze met de laatste ontwikkelingen binnen de machinebewerking. De machinale bewerkingsprocessen waarbij de hoeveelheid smeermiddelen tot een minimum worden beperkt, gebruiken perslucht in combinatie met koelsmeermiddelen. Dit proces staat bekend als MQL – Minimum Quantity Lubrication (smeren met minimale hoeveelheden). 

Er zijn uiteenlopende filtermethodes voor MQL op de markt, maar omdat dit proces zich tussen nat en droog bevindt, moet de filterunit efficiënt en effectief werken in alle soorten processen binnen dit spectrum. Deze nieuwe toepassingsgebieden zijn bij Nederman gedefinieerd als "middelmatig natte" (MW) en "semi-droge" (SD) verwerkingstechnieken.  

 

Nederman heeft uitstekende filteringsoplossingen voor MQL-processen. Neem contact op met een lokale Nederman Sales Company voor meer informatie over hoe u een olienevel identificeert en over de FibreDrain MQL-oplossingen van Nederman.