Jak stwierdzić, czy w pomieszczeniu występuje problem z mgłą olejową

Podczas wszystkich procesów obróbki metalu powstaje pewna ilość mgły olejowej i dymu olejowego. Mgła olejowa z emulsji i dym olejowy z czystych olejów zazwyczaj zawierają nieujawnione dodatki, które mają wpływ na organizm ludzki. Dlatego usuwanie mgły olejowej jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i czystości w miejscu pracy.

Mgła olejowa to aerozol składający się z cząsteczek o rozmiarze w większości powyżej 1 μm. Często powstaje w wyniku stosowania emulsji oleju jako chłodziwa/smaru podczas obróbki metalu i materiałów ceramicznych. Nawet opary z przetwarzania wiórów mogą stanowić problem. Emulsja zazwyczaj zawiera 90–95% wody; resztę stanowi rozpuszczony olej. Mgła składa się z aerozolu, głównie z emulsji oleju/wody. Ciecze obróbkowe na bazie olejów mineralnych, stosowane bez rozcieńczania, wytwarzają dym olejowy, składający się z cząsteczek o rozmiarze w większości poniżej 1 μm. Mgła olejowa z emulsji i dym olejowy z czystych olejów zazwyczaj zawierają nieujawnione dodatki, które mają wpływ na organizm ludzki, jeżeli nie zostaną usunięte.

Problemy związane z mgłą olejową

Wiadomo, że długotrwała i powtarzająca się ekspozycja na mgłę olejową może być szkodliwa dla zdrowia, co oznacza konieczność zapewnienia dobrej wentylacji w każdych warunkach pracy. Mgła olejowa zazwyczaj osadza się w pomieszczeniach, na sprzęcie i produktach. Pokryte olejem podłogi są śliskie i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Nowoczesne obrabiarki metalu sterowane są przez delikatne elementy elektroniczne; zanieczyszczenie podzespołów elektronicznych może powodować awarie i obniżenie wydajności. Urządzenia produkcyjne pokryte cienką warstwą oleju stanowią niedopuszczalną praktykę produkcyjną i z całą pewnością nie sprzyjają sprawności produkcji.

Niekontrolowane uwalnianie mgły olejowej do środowiska nie jest dobrym rozwiązaniem pod względem zrównoważonego rozwoju i jest niezgodne z normami ochrony środowiska obowiązującymi w większości krajów, a także ze standardami wielu zakładów produkcyjnych. Dlatego usuwanie mgły olejowej jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i czystości w miejscu pracy oraz dla ochrony środowiska naturalnego.

Jak stwierdzić, czy w pomieszczeniu występuje problem z mgłą olejową

W wielu sytuacjach obecność mgły olejowej jest dość oczywista. W ekstremalnych przypadkach osad oleju jest wyraźnie widoczny na podłodze, ścianach, lampach i maszynach. Wyczuwalny jest też charakterystyczny zapach. Bardzo często mgła olejowa w warsztacie jest widoczna pod sufitem; podświetlenie polepsza widoczność cząstek.

Ilość mgły olejowej w powietrzu można precyzyjnie zmierzyć urządzeniem takim jak TSI DustTrak™ . Powszechną praktyką firmy Nederman jest prowadzenie inspekcji lokalnych i testów w celu zidentyfikowania problemu i zapewnienia klientowi informacji o faktycznej ilości mgły olejowej w różnych obszarach warsztatu.

Rozwiązania dla procesów technologicznych

Rozwiązania Nederman do filtracji mgły olejowej należy stosować we wszystkich procesach technologicznych, w których powstaje mgła olejowa, od maszyn tradycyjnych do najnowszego sprzętu CNC wysokiej prędkości. Oferujemy wysokowydajne rozwiązania odciągowe i filtracyjne do procesów takich jak szlifowanie, toczenie, wiercenie, frezowanie, utwardzanie, spęczanie na zimno itp.

Obróbka z dużą prędkością jest coraz powszechniejsza, a stosowane podczas niej urządzenia wytwarzają mgłę olejową o jeszcze mniejszych rozmiarach cząstek, zbliżonych do dymu olejowego. Dzięki naszym najnowszym postępom w zakresie technologii filtrów można skutecznie zaradzić problemowi zanieczyszczenia, np. podczas korzystania z nowoczesnych tokarek CNC.

Maszyny te działają z prędkością 20 000 rpm lub wyższą i wykorzystują chłodziwo podawane pod wysokim ciśnieniem (145–220 psi/10–15 bar). W takich sytuacjach filtry mgły olejowej Nederman FibreDrain™ OMF/OSF stanowią idealne rozwiązanie do filtracji dymu olejowego i mgły olejowej. 

Nowe procesy technologiczne

Ze względów ekonomicznych i środowiskowych wielu użytkowników stara się obniżyć zużycie oleju i wody w procesach technologicznych, dlatego poszukują najnowszych rozwiązań w zakresie technologii obróbczych. Obniżenie ilości smarów do minimum jest możliwe dzięki połączeniu chłodziwa/smaru ze sprężonym powietrzem. Proces ten nosi nazwę gospodarki chłodziwem MQL – Minimum Quantity Lubrication

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań filtracyjnych do MQL, jednak muszą one być skuteczne zarówno w odniesieniu do procesów mokrych, jak i suchych. Nederman definiuje te nowe obszary zastosowań jako przetwarzanie „średnio mokre” (MW – medium wet) i „półsuche” (SD – semi dry).  

 

Nederman oferuje znakomite rozwiązania filtracyjne do procesów MQL. Zapraszamy do kontaktu z lokalną spółką sprzedażową Nederman, żeby uzyskać więcej informacji o identyfikowaniu problemów z mgłą olejową oraz o rozwiązaniach Nederman FibreDrain MQL.