İtfaiye istasyonları için araç egzoz gazı giderme sistemleri

İtfaiye İstasyonları Yasaları ve Düzenlemeleri

İtfaiye İstasyonlarına yönelik global ve yerel yasalar ve düzenlemeler

Uluslararası İtfaiyeci Örgütü 
www.iaff.org
NIOSH Ulusal Çalışma Enstit. İş Güvenliği ve Sağlığı 
www.cdc.gov/niosh 

OSHA ABD Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği ve Sağlığı Dairesi. 
www.osha.gov/SLTC/dieselexhaust

Dizel Egzoz Emisyon Standartları
www.dieselnet.com 

Ulusal Yangından Korunma Kurumu
www.nfpa.org 

ABD Çevre Koruma Ajansı
www.epa.gov 

Çevre Sağlığı Tehlike Değerlendirme Ofisi
www.oehha.ca.gov

Kaliforniya Amerikan Akciğer Derneği
www.californialung.org 

BK İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
www.hse.gov.uk 

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı 
www.agency.osha.eu.int

İsveç Yangından Korunma Derneği 
www.brandskyddsforeningen.se