Systemy odciągu spalin dla jednostek straży pożarnej i służb ratowniczych

Regulacje prawne dotyczące jednostek straży pożarnej i służb ratowniczych

Międzynarodowe i lokalne regulacje prawne dotyczące jednostek straży pożarnej i służb ratowniczych

IAFF (Międzynarodowe Stowarzyszenie Strażaków) 
www.iaff.org
NIOSH (Krajowy Instytut BHP USA) 
www.cdc.gov/niosh 

OSHA (Agencja BHP Ministerstwa Pracy USA) 
www.osha.gov/SLTC/dieselexhaust

Normy emisji spalin z silników wysokoprężnych
www.dieselnet.com 

NFPA (Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej USA)
www.nfpa.org 

EPA (Agencja Ochrony Środowiska USA)
www.epa.gov 

OEHHA (Biuro Oceny Zagrożeń Stanu Zdrowotnego Środowiska USA)
www.oehha.ca.gov

American Lung Association of California (Kalifornijskie Towarzystwo Chorób Płuc)
www.californialung.org 

HSE (Inspektorat BHP Wielkiej Brytanii)
www.hse.gov.uk 

EU-OSHA (Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy) 
www.agency.osha.eu.int

Brandskyddsföreningen (Szwedzkie Stowarzyszenie Ochrony Przeciwpożarowej) 
www.brandskyddsforeningen.se