Udsugningssystemer til udstødningsgasser til brand- og udrykningsstationer

Love og regler Brand- og udrykningsstationer

Globale og lokale love og regler vedrørende brand- og udrykningsstationer

The International Assoc of Fire Fighters 
www.iaff.org
NIOSH The National Inst for Occup. Sikkerhed og sundhed 
www.cdc.gov/niosh 

OSHA US Dep of Labor Occ Safety & Health Adm. 
www.osha.gov/SLTC/dieselexhaust

Diesel Exh Emission Standards
www.dieselnet.com 

National Fire Protection Association
www.nfpa.org 

US Environmental Protection Agency
www.epa.gov 

Office of Environmental Health Haszard Assoc
www.oehha.ca.gov

American Lung Association of California
www.californialung.org 

Health and Safety Executive UK
www.hse.gov.uk 

Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur 
www.agency.osha.eu.int

Svenska Brandskyddsföreningen 
www.brandskyddsforeningen.se