Systémy odsávání výfukových plynů vozidel pro hasičské a záchranné stanice

Zákony a předpisy pro hasičské a záchranné stanice

Globální a místní zákony a předpisy vztahující se na hasičské a záchranné stanice

Mezinárodní asociace hasičů 
www.iaff.org
Národní institut NIOSH pro bezpečnost Bezpečnost a ochrana zdraví 
www.cdc.gov/niosh 

Správní úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci OSHA US. 
www.osha.gov/SLTC/dieselexhaust

Emisní normy pro vznětové motory
www.dieselnet.com 

Národní sdružení protipožární ochrany
www.nfpa.org 

Agentura Spojených států pro ochranu životního prostředí
www.epa.gov 

Úřad asociace bezpečnosti životního prostředí
www.oehha.ca.gov

Americká kalifornská plicní asociace
www.californialung.org 

Britský úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví
www.hse.gov.uk 

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
www.agency.osha.eu.int

Svenska Brandskyddsföreningen 
www.brandskyddsforeningen.se