Udsugning af gasser og lugt

I næsten alle typer af arbejdsmiljøer kan der dannes lugt, gasser og dampe. Når de forurenende stoffer spredes, kan de have negative indvirkning på produktionsfaciliteterne samt indåndingsluften for medarbejderne. Udsugningsarme er særligt velegnede til at opfange forurenende stoffer så tæt på kilden som muligt

Lugt, gasser og dampe kan opstå I praktisk talt alle former for arbejdsmiljø. Konsekvenserne af eksponeringen varierer, men eksponeringen er uvægerligt usund i sig selv. Det er let at identificere produktionsvirksomheder (lodning og svejserøg) samt autoværksteder (slibning og malign af biler samt udstødningsgasser) som industrier, der genererer usunde dampe og partikler, men det er let at glemme f.eks.:

 • Skønhedssaloner og neglesaloner (brug af opløsningsmidler og støvede latex handsker)
 • Kemiske og farmaceutiske anlæg 
 • Forsknings- og museumslaboratorier
 • Skolerne kemi laboratorier og tekniske værksteder
 • 3D print

Når de forurenende stoffer spredes, kan de have en negative effekt på produktionsfaciliteter og indåndingsluften. For at opretholde et sikkert og bæredygtigt arbejdsmiljø er det vigtigt at anvende udstyr, som opfanger og filtrerer de skadelige stoffer. Målet er at opfange partiklerne eller stofferne før de overhovedet når vejrtrækningszonen eller forurener miljøet. Den bedste måde at kontrollere luftbårne forurenende stoffer i arbejdsmiljøer er at fjerne disse direkte ved kilden hvor de opstår. Bøjelige udsugningsarme er den bedste og mest omkostningseffektive løsning til steder, hvor der udsuges mindre mængder indenfor et begrænset område.

Udsugningsarme er specielt velegnede på grund af deres fleksibilitet. De opfanger de forurenende stoffer så tæt på kilden som muligt, så der opnås høj opfangningsrate med minimalt energiforbrug. De skadelige luftbårne stoffer fjernes før de når vejrtrækningszonen eller forurener arbejdsmiljø og gods. Ved at optimere udsugningsarmens indstilling og position, bidrager du til et sikrer arbejdsmiljø for dig selv og dine kollegaer, samtidig med at den ikke forstyrrer arbejdet.

Hvad er de almindelige sundhedseffekter af eksponering for støv, dampe og gasser?

Dette afhænger af typen og graden af eksponering. Industrielle bageri medarbejdere, sprøjtemalere og andre, som inhalerer loddedampe fra elektronikindustrien er eksempler på medarbejdere, som er modtagelige for erhvervsbetinget astma; ligesom de medarbejdere, som indånder luftbårne metalbearbejdningsvæsker, mens de betjener CNC-maskiner. Arbejdsbetinget alveolitis er en kendt risiko i fødevareindustrien, og de medarbejdere, som arbejder med mineralstøv, risikerer at pådrage sig forskellige former for pneumokoniose (asbestose fra asbest og silikose fra silikat som eksempel). Svejsere kan lide af lungekræft og kronisk obstruktiv lungesygdom, begge forårsaget af stoffer, der findes i svejserøg, såsom nikkel og krom. Applikationer som 3D-print, laboratorier samt andre områder kan også producere skadelige gasser og partikler, som skal fjernes. Hvad der engang blev anset for fuldt acceptabelt, er nu forbudt; en udvikling der sandsynligvis vil fortsætte, med stadig strengere regler for støv- og røgeksponering i fremtiden. Stoffer og processer, der engang blev betragtet som ikke-kræftfremkaldende, er siden blevet om klassificeret som kræftfremkaldende. Den nylige opklassificering af svejserøg fra svejsning i blødt stål af det engelske ” United Kingdom Health and Safety Executive” (HSE) indikereren større revurderingsproces af disse stoffer og de farer, som de udgør, selv i små mængder.

Et fuldt produktprogram

Nederman BenchTop FX2 arme, for eksempel (FX2 produktsortiment) er perfekte til applikationer, hvor der kræves små, fleksible og brugervenlige udsugningsarme for at eliminere lugt, gas, røg, støv og partikler. De fås i tre forskellige modeller for at dække et bredt spektrum af behov. Den original model er til generelle anvendelser, hvor der er lille risiko for elektriske udladninger eller ætsende forurenende stoffer. ESD/EX-modellen anvendes til applikationer, hvor statisk elektricitet og gnister helst skal undgås. CHEM-modellen er ideel til udsugning af ætsende forurenende stoffer.

Nederman FX2 udsugningsarme leveres som standard med en minihætte – ingen ekstra udsugningsskærm er nødvendig. Minihætten er også en universel grænseflade for tilslutning af andre typer udsugningshætter: den ergonomisk designede kombihætte, kuppelhætten, flangehætten og metalhætten. Alle kan monteres direkte på minihætten, uanset armstørrelse.

Nederman FX2 udsugningsarme får også som selvmonteringssæt (Bench Top Extraction Kits), som inkluderer en ventilator, et filter, hastighedsregulator for ventilatoren, slanger, bordbeslag og stik. Ingen yderligere kanal er nødvendig. Disse sæt giver en hurtig og bekvem løsning til at skabe en røgfri arbejdsplads.

Lugt- og røgudsugning til enhver anvendelse 

Nederman BenchTop FX2 Udsugningsarme er velegnede til applikationer, hvor der kræves små, fleksible og brugervenlige arme for at fjerne røg, dampe eller støv.

 • Effektiv udsugning af røg og støv
 • Lavt støjniveau og høj energieffektivitet
 • Stabil positionering med nem manøvredygtighed
 • Stort produkt sortiment tilgængeligt
 • Æstetisk design
 • Fuldstændig frihed ved planlægning af installation
 • Maksimal installationsfrihed

 

Produkter og løsninger

Vi har lang og stor erfaring og en bred vifte af produkter og løsninger til at opfange de forurenende stoffer så tæt på kilden som muligt for at forhindre lugt, gas og dampe i at sprede sig i alle former for arbejdsmiljøer. Har du brug for hjælp til at finde den rigtige løsning til dine behov, hjælper vores eksperter dig.

BenchTop sugearme FX BenchTop udsugnings sæt N-serie ventilatorer 

Kontakt os

Vi har stor erfaring med forskellige udfordringer i branchen og vores eksperter er meget vidende, hjælpsomme og professionelle. Hos os kan du føle dig sikker på, at vi tager os af dig og dine behov. Du er altid velkommen til at kontakte os med alt fra det lille spørgsmål til det mere komplicerede. Hjertelig velkommen til Nederman.

Her kan du kontakte os