Systemer til fjernelse af udstødningsgasser

Udsugning af udstødningsgasser

Fjernelse af udstødningsgasser holder medarbejdere, udstyr og lokaler sunde og i god stand

Når der er behov for at have forbrændingsmotorer tændt indendørs, er der et behov for udsugning af udstødningsgasser. Det kan være svært at forstå, hvor hurtigt udstødningsemissioner fra en koldstartet motor kan nå giftige niveauer i en lukket bygning. Det drejer sig faktisk kun om få minutter. Gentagen udsættelse for farlige og kræftfremkaldende udstødningsgasser i lavere niveauer kan med tiden medføre påvirkning af helbredet.

Med Nedermans løsninger til udsugning af udstødningsgasser kan I opnå:

  • Reduceret sygefravær
  • Lettere vedligeholdelse af lokaler
  • Mindre skade på den følsomme elektronik i serviceudstyr 

Udsugning af dieseludstødning

Dieseludstødning, som findes i ethvert autoværksted, produceres, når en motor forbrænder dieselbrændstof. Det er en kompleks blanding af tusindvis af gasser og partikler (sod), der indeholder mange giftige og luftforurenende stoffer. Det inkluderer mange stoffer, der er kendt eller mistænkt for at være kræftfremkaldende (benzen, arsen og formaldehyd). Det indeholder også andre skadelige forurenende stoffer, herunder nitrogenoxider. På længere sigt er gentagen eksponering lige så farligt som at blive udsat for cigaretrøg. Udstødningsgassen spreder sig ind i de områder, hvor brandmændene spiser, sover og opholder sig. Det trænger endda ind i tøjet.  Nedermans systemer til udsugning af udstødningsgasser  kan bidrage til at reducere mængden.