Stationære filtersystemer

Højtydende røgudsugning, støvopsamling og olietågefiltreringsløsninger til ethvert behov

Støvsamlere og filtreringssystemer til udsugning og filtrering af støv, brændbart støv, røg og olietåge samt affaldshåndtering. Nedermans løsninger bidrager til ren luft for forbedrede arbejdsforhold, lavere miljøpåvirkning, produktionseffektivitet og overholdelse af love og ATEX/NFPA-regler.

For tilbehør, klik her. For at finde den rigtige røgudsugningsløsning eller olietågefiltersystem, prøv vores PRODUKTVÆLGER.

 

MCP SmartFilter er et multifunktions-filtreringssystem. Det kan tilpasses, så det passer perfekt til kundespecifikke krav med en luftstrøm på op til 28.000 m3/time. Velegnet til alle typer tørt støv og røg og kan bruges i flere forskellige applikationer såsom svejsning, metalskæring og generelt støv.
Velegnet til støv, svejserøg og snavs. 2-trins filtrering og fuldautomatisk filterrensning. Centralt indløb med hastighedsreducering.
Nederman FibreDrain® olietågefiltreringsløsninger er designet med den unikke FibreDrain®-teknologi, som sikrer overlegen udskillelseseffektivitet og lang levetid for filtermaterialet også ved høje oliekoncentrationer under kontinuerlig drift. Skræddersyede modulbaserede systemer for store centraliserede anlæg. FibreDrain® olietågefiltre er modulært opbygget, hvilket muliggør håndtering af luftvolumener ud over den maximum kapacitet som er opgivet i vores standard udvalg. Alle enheder er forberedt for prøveudtagning og fremtidssikrede for Nederman Insight løsninger, andre overvågningssystemer og målinger under drift. Stort udvalg af filtersammensætninger og tilbehør, som passer til de fleste anvendelsesområder. Alle standard enheder har indbygget ventilator i henhold til ErP 2015 direktivet.
Olietågeopsamlere med høj luftstrømskapacitet. Disse olietågeudskillere passer ind i et centralt system, der er forbundet til hver maskine. Alle modeller har en trykmåler til filterkontrol samt en indikator til rengøringsbehov. Olietågefilteret er selvdrænende.
Patronfilter designet til kontinuerlig drift and generelle støvapplikationer med frit flydende støv.
Filtersystem til træbearbejdning.
NFZ3000 filteret er et modulopbygget filter designet til såvel små som store luftmængder. Filteret kan håndtere store materialekoncentrationer.
Kompakt patronfilter
FMC patronfilteret er den ideelle løsning til fjernelse af fint støv og dampe, som kan være irriterende og skadelige. FMC filteret er et kompakt filter, som er nemt at vedligeholde.
FlexFilter 13(13 er et høj vakuum patronfilter til brug i applikationer hvor der er et højt indhold af tørt støv
Auto-M filteret er et mekanish renset filter, som er velegnet til ikke kontinuerlig drift i industrielle miljøer samt uddannelsessteder.
Trykluftrenset posefilter velegnet til udsugning af støv fra kontinuelige processer.
SiloSafe filteret er et kompakt patronfilter, som fås som ventilationsfilter eller med integreret ventilator. Filteret er udviklet til brug ved siloventilation.
Kompakt patronfilter til decentraliseret indendørs luftrensning, hvor recirkulering af luft er muligt.
Sugeslanger og slangekoblinger til stationære filtre
Posefilter designet til kontinuerlig drift og generelle støvapplikationer med frit flydende støv.
LBR SmartFilter er et returluft renset posefilter velegnet til industrielle støvopsamlings- og filtreringsapplikationer indenfor blandt andet træindustrien (møbler, kabinetter, vinduer, døre, gulve, spånplader, MDF, byggematerialer, marine, savværker), landbrug, affaldshåndtering og genbrug, papir, plastic og andre lette materialer. LBR SmartFilter er IIot forberedte, energieffektive løsninger velegnet til kontinuerlig drift, som overtryks- eller vakuumfilter. Der findes fire LBR grundmodeller, som alle kan konfigureres til at opfylde din produktions unikke behov. Kapacitet på op til 500 000 m3/h. LBR SmartFilter overholder de seneste standarder og foreskrifter for brændbart støv fra ATEX og NFPA. Med mere end 35.000 installationer verden over samt mere end 75 års erfaring, er LBR en afprøvet løsning fra et brand, som du kan stole på.
MEP SmartFilter er et multifunktions-filtreringssystem. Det kan tilpasses, så det passer perfekt til kundespecifikke krav med en luftstrøm på op til 10.500 m3/time. Velegnet til alle typer tørt støv og brændbart støv og kan bruges i flere forskellige applikationer såsom metalslibning, metalskæring, blæsning og generelt støv.