Olietågefiltrering samt opsamling og genanvendelse af kølemiddel

Metalforarbejdning

Optimer produktionen med håndtering og behandling af metalspåner, genanvendelse og filtrering af kølevæske samt olietågefiltrering

Metalforarbejdning, som anvender højproduktivt maskineri med høj skærehastighed, kræver stor tilførsel af kølemiddel og producerer også en stor mængde metalspåner. Metalbearbejdning genererer også olie- eller kølemiddeltåge, som udgør en sundhedsrisiko for medarbejderne og kan medføre problemer med CNC-maskiner. Mikroskopiske væskedråber kan påvirke følsom elektronik i  maskiner, hvilket kan resultere i pludselige driftsstop. Løsning af disse problemer ved hjælp af Nedermans effektive løsninger til olietågefiltrering, materialehåndtering og  systemer til genanvendelse af  kølemidler, åbner store muligheder for reducerede omkostninger og øgede indtægter. 

Nedermans forarbejdsningskoncept er udviklet med henblik på at give metalforbejdende virksomheder produkter og anlæg, som dækker deres aktuelle og fremtidige behov. Vi er det eneste virksomhed i verden, der har  et samlet  overblik  over udfordringerne i den metalforarbejdende industri  og ved  vordan de skal løses.  Vores løsninger hjælper med til at at opnå bedre  arbejdsmiljøer, reducere miljøpåvirkningen og forbedre produktionseffektiviteten.

Metalbearbejdning og håndtering

  • Bedre udbytte  af forædlede metaller
  • Mindre behov for  opbevaring og håndtering af  pladskrævende metalspåner

Olietågeopsamling/-filtrering

  • Overhold reglerne om indendørs luftkvalitet 
  • Reducer sygefravær
  • Mindre vedligeholdelse og rengøring af  elektronik og styringer

Genanvendelse af kølemiddel

  • Øg produktivitet og produktkvalitet  ved hjælp af effektiv kølemiddelhåndtering
  • Genanvendelse  af kølemidler  forbedrer rentabiliteten og giver mindre  miljøbelastning

Nedermans løsninger omfatter systemer til håndtering og behandling af metalspåner,  kølemiddelfiltrering og olie/vandseparering. Virkningerne er længere levetid for  kølemidlet, lavere omkostninger til håndtering af metalspåner og højere indtjening på  metalaffald. Nedermans produkter og systemer holder også maskiner og  lokaler fri for metalaffald, og vores olietågefiltre renser luften.