Olietågefiltrering samt opsamling og genanvendelse af kølemiddel

Metalforarbejdning

Optimer produktionen med håndtering og behandling af metalspåner, genanvendelse og filtrering af kølevæske samt olietågefiltrering

Metalforarbejdning, som anvender højproduktivt maskineri med høj skærehastighed, kræver stor tilførsel af kølemiddel og producerer også en stor mængde metalspåner. Metalbearbejdning genererer også olie- eller kølemiddeltåge, som udgør en sundhedsrisiko for medarbejderne og kan medføre problemer med CNC-maskiner. Mikroskopiske væskedråber kan påvirke følsom elektronik i  maskiner, hvilket kan resultere i pludselige driftsstop. Løsning af disse problemer ved hjælp af Nedermans effektive løsninger til olietågefiltrering, materialehåndtering og  systemer til genanvendelse af  kølemidler, åbner store muligheder for reducerede omkostninger og øgede indtægter. 

Nedermans forarbejdsningskoncept er udviklet med henblik på at give metalforbejdende virksomheder produkter og anlæg, som dækker deres aktuelle og fremtidige behov. Vi er det eneste virksomhed i verden, der har  et samlet  overblik  over udfordringerne i den metalforarbejdende industri  og ved  vordan de skal løses.  Vores løsninger hjælper med til at at opnå bedre  arbejdsmiljøer, reducere miljøpåvirkningen og forbedre produktionseffektiviteten.

Metalbearbejdning og håndtering

 • Bedre udbytte  af forædlede metaller
 • Mindre behov for  opbevaring og håndtering af  pladskrævende metalspåner
 • Genvinding og filtrering af skærevæske

Olietågeopsamling/-filtrering

 • Overhold reglerne om indendørs luftkvalitet 
 • Reducer sygefravær
 • Mindre vedligeholdelse og rengøring af  elektronik og styringer

Genanvendelse af kølemiddel

 • Øg produktivitet og produktkvalitet  ved hjælp af effektiv kølemiddelhåndtering. Lang levetid på filteret med optimal filtreringseffekt som minimerer antal driftsstop grundet filterskift.
 • Genanvendelse  af kølemidler  forbedrer rentabiliteten og giver mindre  miljøbelastning

Nedermans løsninger omfatter systemer til håndtering og behandling af metalspåner,  kølemiddelfiltrering og olie/vandseparering. Virkningerne er længere levetid for  kølemidlet, lavere omkostninger til håndtering af metalspåner og højere indtjening på  metalaffald. Nedermans produkter og systemer holder også maskiner og  lokaler fri for metalaffald, og vores olietågefiltre renser luften.

Lønsom sponhåndtering

Mange selskaber producerer mere affald end produkter fra deres indkommende materiale. CNC drejebænke producerer sædvanligvis omkring 40-60 % metalaffald, som også indeholder store mængder kølevæske. Derfor er der meget at hente på effektiv håndtering af affaldsproduktet. Rent homogent avfald har højere skrapværdi. Centrifugering af affaldsproduktet kan bidrage til at udskille, filtrere og returnere mere end 90 procent af kølevæsken tilbage i produktionen. Ved at komprimere affaldsproduktet til solide briketter, kan virksomheder opnå yderligere økonomiske fordele eftersom den efterfølgende smeltning og affaldshåndtering forenkles.

Reducer omkostninger for skærevæsker - sikre produktivitet

Skærevæsker med lave forureningsniveauer påvirker processerne positivt og gir bedre præcision i produktionen. Urene skærevæsker slider mere på de bevægelige dele af maskinerne som spindler, skæreværktøj, pumper, etc. Forurenede skærevæsker vil ha en højere bakterievækst, noget som negativt påvirker smøre- og afkølingsegenskaberne for skærevæsken og forårsager sædvanligvis også lugt. At skifte olien ud på grund af forurening er vældig kostbart både med tanke på driftsstoppet det medfører, men også omkostningerne til ny olie og ikke mindst omkostningerne for trygt at destruere den gamle, forurenede væske.

Effektive filtreringssystemer 

Nedermans løsning for at tilbyde konstant filtrering af skærende væsker er de såkalte "Presto" -produkter. Skærevæsken renses for sediment, faste partikler og resterende olje. Nederman har også større systemer for store grupper af maskiner. At investere i et system for skærevæskehåndtering giver oftest hurtig tilbagebetaling.

Ren luft i værkstedet og i et sikkert arbejdsmiljø

Luftbåren olietåge eller olierøg forårsaget av tryk, bevægelse og varme i processen er direkte sundhedsfarlig og kan forårsage driftsstop. Desuden lægger oljetågen sig i lokalerne, på gulv, maskiner og elektronik som en klæbrig glat masse. At installere et af Nedermans olietågefiltre reducerer risikoen for arbejdsskader og beskytter lokalerne og produktionsudstyret, noget som minimerer driftsstop, reducerer vedligeholdelsesomkostninger og reduserer behovet for rengøring.

Rene arbejdspladser

Brug af trykluft til at rengøre arbejdsplads eller maskiner må ikke forekomme. Dette flytter problemet til et andet sted og hvirvler desuden bare anden forurening op, noget som forværrer arbejdsmiljøet. Brug derfor altid et af Nedermans mobile eller centrale højvakuumsystemer til rengøring af maskiner og lokaler.

Hold lokaler fri for farlig olie og kølevæske

Nedermans løsninger inkluderer systemer for håndtering og processering af briketter, filtrering av kølevæske og separation af olie / vand. Effekterne er forlænget levetid for kølevæske, reducerede omkostninger til spånhåndtering og højere priser på skrapmateriale. Nedermans produkter og -systemer holder også maskiner og lokaler rene for affald og vores olietågeopsamlere renser luften.

Systemer og løsninger

 • Spånhåndtering og intern transport 
 • Spånhåndtering og brikettering 
 • Oljerøg og oljetågefilter 
 • Filtrering av skjærevæske og kjølevæske
 • Rengjøring av maskiner og arbeidsplass

Hjælper metalbearbejdningsvirksomheder over hele verden

Spåner og kølevæske kan være skjulte skatte for enhver virksomhed som arbejder indenfor metalbearbejdning. Nederman har hjulpet mange virksomheder med at afdække disse skatte ved at designe løsninger som udvinder og forlænger levetiden for kølevæske,  reducerer håndteringsomkostningerne for metalaffald samt øger værdien på affaldet

Vi har også en omfattende erfaring med at løse luftforureningsproblemer skabt af olier og kølevæsker. Vore løsninger dækker alle typer værkstedmaskiner, fra konventionelle maskiner til det sidste indenfor højhastigheds CNC-udstyr. Vi tilbyder højeffektive filterløsninger for en række forskellige operationer, inkluderet slibing, drejning, maskinbearbejdning, boring og fræsning.