Nedermans videnscenter med indblik og nyheder gør folk oplyste

Viden, som forbedrer jeres virksomhed!

Her samler vi informationer og deler viden, der kan hjælpe med til at forbedre jeres virksomhed. Kig ind tit!

Filtrer indhold:

Fastslå og reducer risikoen for brændbart støv i tobaks- og fødevareproduktionen

16-10-2019

Organiske støvmaterialer - for eksempel sukker, mel, korn, krydderier og træ - er lige så brændbare som metalstøv. At minimere risikoen for en alvorlig eller endda dødelig eksplosion kræver opmærksomhed - fra både ledelse og operatører - samt udstyr, der i tilstrækkelig grad kan fange støvet og fjerne det fra produktionsprocessen.

Welding fume - health risks involved

Helbredsrisici i forbindelse med svejserøg, og hvordan de kan reduceres på værkstedet

03-09-2019

I 2017 fremlagde International Agency for Research on Cancer (IARC - det internationale agentur for kræftforskning) ny videnskabelig dokumentation, der viste, at udsættelse for røg fra svejsning af stål kan forårsage lungekræft og muligvis også nyrekræft hos mennesker. Som resultat heraf er røg fra svejsning af stål blevet omklassificeret som et humant karcinogen i Storbritannien, og det er sandsynligt, at andre lande vil følge trop. Desuden tyder denne nylige opdagelse på, at al svejserøg bør betragtes som muligt kræftfremkaldende, og at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger til at reducere de sundhedsrisici, der forårsages af udsættelse for svejserøg.

Fordelene ved intelligente og kommunikative filtersystemer

19-08-2019

IoT-teknologi og kunstig intelligens ændrer industrielle processer. Ved at indsamle data, anvende analyser og opnå indsigt kan virksomheder forstå, overvåge og vedligeholde deres systemers ydelse som aldrig før. Det er i høj grad tilfældet med industrielle filtre.

Udsugningssystemer til udstødningsgasser giver sikrere arbejdspladser for reddere og mekanikere

28-06-2019

I et arbejdsmiljø med farlig røg er det helt afgørende at have et effektivt og praktisk udsugningssystem til udstødningsgasser på plads. Nogle udrykningskøretøjer som f.eks. brandbiler udsender dieseludstødningsgasser. Dette er farlige partikler, som skal fjernes på en måde, der dels sikrer personalets sikkerhed og dels gør det muligt for køretøjerne at rykke hurtigt ud fra stationen i tilfælde af en ulykke.

Sundhedsrisici ved udsugning af støv og røg

29-03-2019

Luftbåren støv og røg er udbredt i en lang række industrier og produktionsanlæg. Selvom disse stoffer ofte er farlige for menneskers sundhed - mange endda kræftfremkaldende - er bevidstheden om problemet fortsat begrænset. Heldigvis er det et problem, der er begyndt at få mere opmærksomhed, og et problem hvor det rigtige udsugningsudstyr og kontrolprocedurer kan forbedre arbejdsvilkårene betydeligt.