Nedermans videnscenter med indblik og nyheder gør folk oplyste

Viden, som forbedrer jeres virksomhed!

Her samler vi informationer og deler viden, der kan hjælpe med til at forbedre jeres virksomhed. Kig ind tit!

Filtrer indhold:

Udsugningssystemer til udstødningsgasser giver sikrere arbejdspladser for reddere og mekanikere

28-06-2019

I et arbejdsmiljø med farlig røg er det helt afgørende at have et effektivt og praktisk udsugningssystem til udstødningsgasser på plads. Nogle udrykningskøretøjer som f.eks. brandbiler udsender dieseludstødningsgasser. Dette er farlige partikler, som skal fjernes på en måde, der dels sikrer personalets sikkerhed og dels gør det muligt for køretøjerne at rykke hurtigt ud fra stationen i tilfælde af en ulykke.

Sundhedsrisici ved udsugning af støv og røg

29-03-2019

Luftbåren støv og røg er udbredt i en lang række industrier og produktionsanlæg. Selvom disse stoffer ofte er farlige for menneskers sundhed - mange endda kræftfremkaldende - er bevidstheden om problemet fortsat begrænset. Heldigvis er det et problem, der er begyndt at få mere opmærksomhed, og et problem hvor det rigtige udsugningsudstyr og kontrolprocedurer kan forbedre arbejdsvilkårene betydeligt.

Hvordan FibreDrain-teknologien strømliner filtrering af olierøg og olietåge

28-02-2019

Olierøg og olietåge er farligt for menneskers sundhed og kan føre til en række problemer, når de udledes i et arbejdsmiljø. Teknikkerne til at rengøre luften for oliepartikler i industrielle anlæg har ofte vist sig i bedste fald at være ineffektive og i værste fald at være utilstrækkelige. Kun en filtreringsløsning med både høj opsamlingskapacitet og fremragende dræningsegenskaber vil være i stand til at fjerne disse partikler på en økonomisk måde, selv i miljøer og ved anvendelser, hvor olietåge og olierøg er særligt udbredt.

Fordelene og udfordringerne ved udsugning af røg fra robotsvejsning og svejsning

05-12-2018

Robotsvejsning er gået fra næsten udelukkende at blive brugt i bilindustrien til at blive en stadig mere populær standardløsning inden for en lang række andre industrielle sektorer. Det er en teknologi, der kommer med mange betydelige fordele, men også en række udfordringer; en af dem er spørgsmålet om røgudsugning.

Førende i filtrering af brændbart støv: Udfordringer og løsninger til ATEX certificeringer

09-07-2018

Der er mange forskellige måder at designe et støvopsamlingssystem på, men når støvet er brændbart, skal regler og standarder opfyldes for at give kompatible, sikre systemer. Hos Nederman påtog vi os udfordringen med at certificere en af de vigtigste komponenter i vores systemer til håndtering af brændbart støv. Dette for at opnå maksimal fleksibilitet i systemdesign, så vores kunder drager fordel de laveste omkostninger ved deres systemer. Dette krævede, at vi startede med vores tilbageslagsklap til eksplosionsisolering, CARZ-N og fandt måder at certificere den til det bredeste udvalg af anvendelser.