Udsugning og håndtering af træaffald i træforarbejdningsindustrien

Træforarbejdning

Sikkerhed først - støvopsamlingssystemer og affaldshåndtering til brændbart træstøv

Træforarbejdning, hvad enten der er tale om håndværktøj eller store CNC-maskiner, hvor der skæres, slibes, høvles, laves kantbånd, dyvelbores og så videre, producerer store mængder træstøv. For at håndtere disse forskellige processer sikkert og effektivt, har Nederman udviklet et bredt udvalg af produkter og systemer, herunder filtre, rørsystemer, ventilatorer, transportører, siloer og automatiserede styresystemer. Udover at medvirke til at frembringe et godt arbejdsmiljø, gør disse anlæg det også muligt for kunderne at genanvende træaffald, hvilket repræsenterer en stor økonomisk værdi. 

Vores løsninger anvendes ved forskellige former for træbearbejdning for at reducere miljøpåvirkningen fra forskellige træbearbejdningsprocesser og bidrager samtidig til at forbedre produktionsøkonomien og reducere miljøpåvirkningen fra disse processer. 

  • Primær træbearbejdning
  • Sekundær træbearbejdning - mindre og mellemstore værksteder
  • Sekundær træbearbejdning - store værksteder
  • Træbrikettering
  • Forbrænding af træaffald

Støvopsamling

Udsugning af træstøv er en væsentlig service til forbedring af luftkvaliteten i og omkring arbejdspladsen samt forbedret produktkvalitet. Det er også nødvendigt at opretholde driften af maskiner på grund af kontrolsystemernes følsomme karakter. Nederman filterløsninger til opsamling af træstøv er pålidelige, effektive og økonomiske.

Fare ved brændbart støv

En anden fare, som er forbundet med træforarbejdning, er brændbart støv. Nederman, verdensførende inden for sikker håndtering af brændbart støv, har stor erfaring i alle træbaserede applikationer og leverer ikke blot støvopsamlere. Vi kan designe sikre løsninger, der opfylder kravene i ATEX og NFPA standarderne. 

Affaldshåndtering

Træaffald  kan med økonomisk fordel genanvendes til nyt materiale (f.eks. MDF-plade) eller til energi, hvis det anvendes som biobrændstof.  Veldesignede og effektive affaldshåndteringsanlæg er blevet en stor del af træbearbejdningsindustrien. Nederman er førende i verden inden for industriel luftfiltrering og har stor erfaring i alle træbaserede applikationer lige fra centraliserede produktionsanlæg til mindre producenter og efterbehandling.