Således opnår du en træbearbejdsningsinstallation, som er sikker, kompatibel og energieffektiv

Således opnår du en træbearbejdsningsinstallation, som er sikker, kompatibel og energieffektiv

Hvis støv efterlades i produktionsområdet, skaber savsmuldet arbejdsmæssige risici, såsom dårlig indendørs luktkvalitet, ophobning på maskiner, som kan forårsage øget slitager og brandbare støvrisici, herunder brande og eksplosioner.

Alle træbearbejdsningsindustrier har brug for effektive støvopsamlingsløsnnger for at skabe et sikkert, kompatibelt og energieffektivt arbejdsmiljø.

Som verdens førende leverandør af luftrensningsløsninger til industrien er Nederman din leverandør af totalløsninger til opsamling af træbearbejdsningsstøv. Med vores store erfaring og anerkendte ekspertise guider vi dig gennem udfordingerne i træbearbejdningsindustrien. Vi hjælper dig med at forbedre effektiviteten og sikkerheden for dine medarbejdere samt sikre din drift for den kommende teknologiske  udvikling.

Sikkerhed og kompabilitet - Opnå en sikker arbejdsplads, overholdende gældende regler, i træbearbejdsningsindustrien

Luftbårent støv og savsmuld er en fare for arbejderne i træbearbejdsninsindustrien og bør tages alvorligt. Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) betragter træstøv som et gruppe 1 kræftfremkaldende stof for mennesker, og globale sundheds- og sikkerhedsorganisationer, herunder HSE og OSHA, har fastsat strenge eksponeringsgrænser og anbefaler et udsugningsventilationssystem, der fanger støvet ved kilden som den foretrukne beskyttelse.

Brændbart støv er en ad de mest alvorlige risici forårsaget af støv i produktionsmiljøet

The Combustible Dust Safety Institute anslår, at omkring 28 % af alle hændelser med industrielt brændbart støv sker inden for træbearbejdningsfabrikker. Standarder for brændbart støv kan virke forvirrende og svære at forstå, da det involverer det fulde design, drift og vedligeholdelse af det komplette støvopsamlingssystem.

Sørg for overholdelse af reglerne for brændbart støv

Alle Nederman løsninger er fuldt kompatible med ATEX og NFPA. Disse standarder omfatter krav til rørdesign, filterkonstruktion, styring, eksplosionsisolering og korrekt vedligeholdelse af støvopsamlingssystemet. Nederman har udviklet en strengt styret salgsproces for brændbart støv, der holder vores team informeret om de nyeste standarder og hjælper med at rådgive vores kunder så regelsættet overholdes.

Lær mere om brændbart støv

Energieffektivitet - Spar energi i træbearbejdningsindustrien

Træindustrien er en energikrævende industri. At sikre, at dit luftfiltreringanlæg er designet ved hjælp af bedste praksis og den bedste tilgængelige teknologi til optimering af proceseffektivitet og energiforbrug, er afgørende for at reducere driftsomkostninger og øge fortjenesten. Genvinding af træaffald til salg eller energiproduktion er et andet vigtigt askpeks af bæredygtighed i træindustrien.

Hvordan man reducerer energiforbruget i træbearbejdningsindustien

Moderne teknologi giver mulighed for mere energieffektiv drift end nogensinde før. Frekvensomformere, omvendt luftrensningsteknologi, avancerede filtermaterialer og intelligente styringer kan alle give betydelige reduktioner i energiforbruget samt optimere proceseffektiviteten. Integrerede IIoT-forbindelser giver effektiv realtidskommunikation, som gør det muligt at kontrollere energiforbruget på et helt nyt niveau. Regelmæssig service og vedligeholdelse af filtre, ventilatorer og materialehåndteringsanlæg stiller også en afgørende rolle i energieffektiv drift.

Træaffaldshåndtering for en bæredygtig og cirkulær industri

I stedet for at sende træaffald til lossepladser, kan det genbruges og sælges som flis, barkflis eller bruges som biomasse til energiproduktion. Ved at implementere genvindingsprogrammer for træaffald kan træproducenter ikke kun reducere deres affalds- og bortskaffelsesomkostninger, men også bidrage til en cirkulær økonomi og forbedre deres bæredygtighed. Vi har meget erfaring med at integrere materialehåndteringssystemer i vores filtreringsløsninger på en sikker og effektiv måde. Ydermere er korrekt håndtering af det indsamlede træaffald også et vigtigt aspekt af støvopsamlingssystemet, som kan påvirke både fortjeneste og bæredygtighed.

Lær mere om vores IIoT løsninger

Vidste du?

Ifølge Dust Safety Science tegner træbearbejdningsindustrien sig for cirka 28 % af alle globale hændelser med brændbart støv

Hvad er brændbart støv?

  • Brændbart støv, også kaldet eksplosivt støv, er et biprodukt skabt af fremstillingsprocesser, der involverer brændbare råmaterialer
  • Det kan være et hvilket som helst fint materiale, der kan antændes og eksplodere, når det blandes med luft, og mange materialer kan blive brændbart støv under specifikke forhold
  • De små støvpartikler er en dødelig fare på mange arbejdspladser, da de risikerer at forårsage eksplosioner, der potentielt kan dræbe eller skade arbejdere og ødelægge maskiner eller endda hele faciliteter

Lær mere om brændbart støv

I hvilken træbearbejdningsbranche arbejder du?

Uanset om applikationen er lille eller stor, simpel eller kompleks, manuel eller automatiseret har vi den rigtige løsning til dit behov.

Gå til vores træbearbejdningsapplikationer

Download vores konceptbrochure om træbearbejdning

Download

ISEwoodworking

Find ud af hvordan ved at bruge vores interaktive udforskningsredskab for træindustrien

Interactive woodworking segment explorer

Vi er verdens førende leverandør af industrielle luftfiltreringsløsninger til træbearbejdningsprocesser

  • Brancheekspertise og erfaring. Eksperter i ren luft siden 1944 med titusindvis af vellykkede installationer
  • Komplet tilgang. Vi fremstiller en komplet serie af støvopsamlere og tilbehør og tilbyder projekt-, installations-, idriftsættelses- og servicesupport
  • Løsningsområde. Et robust udvalg af produkter og tjenester, der opfylder træbearbejdningsindustriens unikke behov
  • Kvalitet og pålidelighed. Løsninger udviklet med høj kvalitet og pålidelighed i tankerne for lang holdbarhed og for at undgå kostbar nedetid
  • Global tilstedeværelse. Global miljøteknologivirksomhed med regionale salgskontorer og netværk af distributionspartnere positionerer Nederman unikt til at støtte din lokale fabrik
  • Bæredygtighed. En forpligtelse til bæredygtige, rene luftløsninger, der er energieffektive og genvinder affaldsmateriale

Kontakt os

Vi har stor erfaring med forskellige udfordringer i branchen og vores eksperter er meget vidende, hjælpsomme og professionelle. Hos os kan du føle dig sikker på, at vi tager os af dig og dine behov. Du er altid velkommen til at kontakte os med alt fra det lille spørgsmål til det mere komplicerede. Hjertelig velkommen til Nederman.

Her kan du kontakte os