Systemer til udsugning af udstødningsgasser til brand- og udrykningsstationer

Brand- og udrykningsstationer

Systemer til fjernelse af udstødningsgasser for sikker og effektiv udsugning af røg og gasser

Dieseludstødning, der findes på alle brand- og udrykningsstationer, produceres, når en motor forbrænder dieselbrændstof. Det er en kompleks blanding af tusindvis af gasser og partikler (sod), som indeholder mange giftige luftforurenende stoffer. Disse indeholder mange kendte eller mistænkte kræftfremkaldende stoffer (benzen, arsen og formaldehyd). Udstødningsgassen indeholder også andre skadelige forurenende stoffer, herunder nitrogenoxider. På langt sigt er gentagen eksponering lige så farlig som at blive udsat for cigaretrøg. Udstødningsgassen spreder sig til områderne, hvor brandmændene spiser, sover og opholder sig. Den trænger endda ind i tøjet. Undersøgelser har vist, at antallet af kræftramte blandt brandmænd er usædvanlig høj. Vores systemer til udsugning af udstødningsgas kan medvirke til at nedbringe dette antal.

Brandbiler, ambulancer og andre udrykningskøretøjer skal altid være klar til at forlade udrykningsstationen straks. Derfor er Nedermans systemer til fjernelse af udstødningsgasser det optimale valg til jeres udrykningsstation. Skinnesystemer til autogasudsugning muliggør hurtig udkørsel fra udrykningsstationen og bidrager til sikker og effektiv udsugning af udstødningsrøg og -gasser.

Nederman udsugningssystem til autogas på brand- og udrykningsstationer

Ingen er bedre end Nederman til at skabe den bedste løsning til  sunde, sikre og ergonomiske brand- og udrykningsstationer. Fra en  enkelt leverandør får I de omfattende løsninger,  der opfylder de nyeste standarder og førende teknologier.  Vi hjælper jer hele vejen - fra planlægning, design og  idriftsættelse til vedligeholdelse og service.  Mere end 60 års erfaring og godt over 100.000  anlæg på udrykningsstationer gør os til en suveræn partner. 

  • Udsugning af udstødningsgasser direkte ved udstødningsrøret
  • Nem og ergonomisk tilslutning af  mundstykke
  • Automatisk og sikker afkobling af  mundstykke, når køretøjer forlader  udrykningsstationen
  • Hurtig udkørsel fra udrykningsstationer

Oliespild og slanger, der flyder - det er bare nogle af de farer, man kan være udsat for på brand- og udrykningsstationer. En lønsom arbejdsplads med højkvalitets image er et spørgsmål om en sikker, ryddelig og velorganiseret station. Nederman har omkostningseffektive produkter og komplette systemer til udsugning af autogas og støvudsugning fra håndholdt værktøj. Vi hjælper jer hele vejen fra design og planlægning til installation, service og vedligeholdelse. Vi kan tilbyde jer et udsugningssystem til udstødningsgasser, der opfylder jeres specifikke behov og passer til jeres budget. 

Fordele med Nedermans løsninger 

Sikre og ergonomiske arbejdspladser
Ikke flere skader forårsaget af, at medarbejdere snubler over sammenfiltrede slanger og kabler på værkstedsgulvet. Luft-, vand-, olie- og elektricitetsforsyning er altid tilgængelig, når og hvor I har brug for dem. Og af vejen når I ikke har brug for dem.

Forbedrede sundhedsmæssige arbejdsforhold og renere miljø
Udstødningsgasser, svejserøg, slibestøv etc. er sundhedsskadelige og reducerer produktiviteten. Vores udsugningsløsninger fjerner alle disse forureninger ved kilden. 

Mindre slitage på udstyr
Skader på slanger og kabler skyldes hovedsageligt mekanisk slitage. Vi sørger for, at intet forsyningssystem efterlades på gulvet og kan beskadiges af biler og lastbiler.