Udsugning og håndtering af træaffald i træbearbejdningsindustrien

Love og regler Træindustrien

Bestemmelser om brændbart støv - ATEX og NFPA - for øget sikkerhed på arbejdspladsen

Næsten alle arbejdspladser i verden,  nye  og eksisterende, skal overholde de regler, der er fastsat i  ATEX-direktiverne  eller  NFPA-standarderne  for brændbart støv. Arbejdsgivere skal evaluere og  klassificere deres arbejdsmiljøer for at bestemme risiciene.  Derudover skal proces- og produktionsudstyr opfylde  reglerne vedrørende tekniske og juridiske standarder.  Et obligatorisk EU-udstyrsdirektiv gælder for alle maskiner, der lanceres på det europæiske marked.   Fabrikanten har ansvaret for forebyggelse af antændelse  og minimering af eksplosionsfare.

 Nederman tilbyder systemer til udsugning af støv, der opfylder ATEX- og NFPA-kravene.

  • Filterets  styrke til at modstå hurtigt opståede brande med egnede sikkerhedsanordninger er blevet verificeret
  • ATEX- og NFPA-overholdelse sikres ved hjælp af eksplosionsaflastningsdøre eller -paneler
  • Risikoen for, at en eksplosion spreder sig, kan forhindres ved at installere sikkerhedsudstyr som sluser, tilbageslagsklapper osv.
  • Ventilatorer er ATEX-certificeret til håndtering af potentielt brændbart  støv
      

Del vores viden

Se alle