Hvad er brændbart støv, og hvordan fører det til støveksplosioner?

Poeira combustível

Brændbart støv, også kendt som eksplosivt støv, er et biprodukt skabt af fremstillingsprocesser, der involverer brændbare råvarer. Disse materialer inkluderer træ, lette metaller, flere slags kemikalier, men også landbrugsprodukter såsom korn, krydderier og tobak. Selvom det er næsten usynligt for det menneskelige øje, er brændbare støvpartikler en dødbringende fare på mange arbejdspladser og industrier. Særlige forhold kan medføre, at støvet bliver eksplosivt, muligvis dræber eller sårer arbejdstagere og ødelægger maskiner eller endda hele bygninger.

Hvad er en støveksplosion?

Støveksplosioner er resultatet af høje koncentrationer af brændbare støvpartikler, der hurtigt forbrændes i et lukket rum. Når de blandes med ilt, kan disse fine partikler antændes, når de kommer i kontakt med en gnist, metalglød, cigaretskod eller anden antændelseskilde. Denne hurtige forbrændingsproces kaldes deflagrering og resulterer i en højtryksluftbølge.

Når luftbølgen eksploderer ud af sin lukkede plads, vil den sandsynligvis løsne eller hvirvle brændbart støv op andre steder i anlægget. Dette blander støvet med ilt i luften, hvilket vil gøre eksplosionen større og potentielt være brændstof til en sekundær støveksplosion - eller endda flere. Nogle af disse kan forekomme i andre maskiner eller containere, efterhånden som trykbølgen og ilden breder sig gennem kanalsystemet. På dette tidspunkt er risikoen for skade på mennesker og ødelæggelse af udstyr eller endda hele bygninger overvældende.

Hvilke industrielle processer tilvejebringer typisk brændbart støv?

Nogle eksempler på industrielle processer, der typisk skaber brændbart støv, er sprængning, knusning, skæring, formaling, fræsning, polering og savning. 3D-udskrivning ved hjælp af pulver kan også frembringe brændbart støv.

Brændbart støv er et almindeligt problem, der påvirker en lang række industrier og arbejdsmiljøer. Støvet kan være fuldt synligt, men kan også samle sig  på steder, hvor det ikke så let kan opdages. Dette betyder, at virksomheder aktivt skal tage initiativ til at opretholde sikkerheden for deres arbejdstagere og bygninger. At have de rette rengøringsrutiner på plads er selvsagt indforstået. Den vigtigste ting er imidlertid at sikre dig, at dit udstyr kan holde dig og dine kolleger i sikkerhed og effektivt forhindre støveksplosioner i at forårsage ødelæggelse. Nederman har lang erfaring med at fremstille produkter, der opsamler brændbart støv, og som forhindrer støveksplosioner i at sprede sig.

Besøg vores websted, og vores Nederman Knowledge Center, for at finde ud af mere om, hvordan vi arbejder med at reducere risikoen for brændbart støv og støveksplosioner.