Olienevelfiltratie en koelmiddelopvang en -recycling

Wetten en regels in de metaalbewerkingsindustrie

Blootstellingslimieten - bescherm uw medewerkers

In veel landen worden de regels voor blootstelling aan zwevende deeltjes in nevels en rook in de metaalbewerkingsindustrie steeds strenger. Internationale gezondheidsorganisaties erkennen het belang van het voorkomen van gezondheidsrisico's die samenhangen met nevels en rook, die tijdens het metaalsnijden en machinebewerkingen worden gegenereerd. In veel landen gelden strenge blootstellingsregels en -normen, zoals de limietwaarden van ISO, de toegestane blootstellingslimieten van de Amerikaanse Beroepsveiligheids- en gezondheidsorganisatie (OSHA PEL) en de drempelwaarden van de internationale organisatie ACGIH (TLV's). Deze normen worden streng gehandhaafd om medewerkers zo min mogelijk bloot te stellen aan gevaarlijke metaaldeeltjes die in nevel en rook aanwezig kunnen zijn.

Insluiting en filtering zijn de primaire oplossingen om de blootstelling van medewerkers aan olienevels en lasrook te verminderen. Nevels worden hoofdzakelijk gegenereerd door mondstukken die vloeistof op het machinegereedschap spuiten om het snijoppervlak nat te houden, stof/spaanders te verwijderen en/of om het snijgereedschap en het te bewerken onderdeel te koelen. Rook, die in de meeste toepassingen eigenlijk thermisch gegenereerde nevel is, ontstaat wanneer olie in contact komt met hete oppervlakken, verdampt en vervolgens condenseert in microscopische neveldeeltjes die we als rook zien. 

Het opvangen van nevels en rook in de CNC-machines is essentieel om medewerkers zo min mogelijk bloot te stellen aan deze nevels en rook. Het afstellen van de juiste luchtstroom is cruciaal voor het goed werken van de opvangsystemen en het voldoen aan de blootstellingseisen. Daarom moeten de nevels tijdens de bewerking worden ingesloten en dampen die bij de voltooiing ontsnappen, weer worden opgevangen. Dit moet evenens gebeuren als de machinedeuren worden geopend of gereedschap wordt vervangen.