Oljetåkefiltrering og kjølevæskeoppsamling og -resirkulering

Lover og bestemmelser Metallbearbeiding

Eksponeringsgrenser og bestemmelser – Ivareta sikkerheten til de ansatte

Kravene blir stadig strengere i mange land, med lavere eksponeringsgrenser for luftbåren damp og røyk fra metallbearbeiding. Internasjonale helseorganisasjoner understreker viktigheten av å forebygge helserisiko forbundet med damp og røyk fra metallkutting og maskinell bearbeiding. I mange land håndheves strenge bestemmelser og standarder for eksponering, for eksempel grenseverdier under ISO, OSHA PEL og ACGIH TLV, for å minimere arbeidernes eksponering.

Kontroll og filtrering er de viktigste løsningene for å begrense de ansattes eksponering til oljetåke og røyk. Tåke oppstår hovedsaklig fra kjølevæskedyser som sprøyter væske på maskinene for å smøre overflaten som kuttes, fjerne støv/spon fra overflaten og/eller kjøle ned skjæreredskapet og emnet som bearbeides. Røyk, som i de fleste tilfeller er damp som oppstår på grunn av varme, skapes når olje kommer i kontakt med varme overflater, fordamper, og deretter kondenseres og danner submikroskopiske partikler som vi oppfatter som røyk. 

Å skjerme damp og røyk innenfor CNC-maskinkabinettet er avgjørende for å redusere de ansattes eksponering. Tilpasset luftgjennomstrømning for å skjerme av dampen under bearbeiding, og oppfanging av damp fra kabinettet når prosessen er ferdig og arbeideren må åpne døren for å ta ut delene eller skifte verktøy, er en veldig viktig del av et effektivt oppsamlingssystem og for å oppfylle eksponeringskravene.