Olienevelfiltratie en koelmiddelopvang en -recycling

Productie-efficiëntie in de metaalbewerkingsindustrie

Verbeter de productiviteit met effectieve en winstgevende resourcemanagement, koelmiddelfiltersystemen en olienevelfiltratie

Spaanders en koelmiddel kunnen een onontgonnen inkomstenbron vormen voor elk bedrijf dat aan metaalbewerking doet. Nederman heeft veel bedrijven geholpen deze schatten aan te boren door oplossingen te ontwerpen die koelmiddel terugwinnen en de levensduur ervan verlengen, en de verwerkingskosten van spaanders verlagen terwijl ze de waarde ervan verhogen. Tevens hebben wij een uitgebreide ervaring in het oplossen van luchtverontreinigingsproblemen die veroorzaakt worden door koelmiddelen. Onze oplossingen omvatten alle soorten werkplaatsmachines, van conventionele machines tot de laatste hogesnelheid-CNC-apparatuur. Wij leveren zeer efficiënte filteroplossingen voor uiteenlopende bewerkingen, zoals slijpen, draaien, machinale bewerking, boren en hobben.

Winstgevend resourcemanagement

Veel productiebedrijven produceren meer metaalspaanders en slijpsel uit hun inkomende materialen dan daadwerkelijke producten.  CNC-draaibanken produceren meestal rond de 40-60 procent afdraaislijpsel wat tevens grote hoeveelheden snijolie of koelmiddel bevat. Vandaar dat er een boel kan worden gewonnen met effectief afvalbeheer van de metalen bijproducten van machinale bewerking. Schoon afdraaislijpsel geeft een hogere afvalwaarde. Door het afvangen van de afdraaislijpsels kan meer dan 90 procent van het koelmiddel worden geëxtraheerd, gefilterd en in het productieproces worden teruggevoerd. Door het afdraaislijpsel in stevige briketten te persen halen bedrijven nog meer financieel voordeel uit het productieproces, met name door verbeterde smeltprocessen en een eenvoudiger afvalbeheer.

Verlaag kosten voor koelmiddelen en verbeter de productiviteit

Schone koelmiddelen zorgen voor zeer effectieve machinebewerking met zeer fijne toleranties, terwijl verontreinigde koelmiddelen assen, pompen en gereedschappen doen slijten. Koelmiddelen die verontreinigd zijn door lekkende olie, worden door bacteriën afgebroken, verliezen de oorspronkelijke eigenschappen en gaan stinken. Met het vervangen van het koelmiddel, de bedrijfsonderbrekingen en het verwijderen en afvoeren van het koelmiddel zijn hoge kosten gemoeid. 

Nedermans oplossing voor constant filteren van koelmiddelen bij een volledige stroming is het “Presto”-programma. Het koelmiddel wordt gereinigd van sedimenten, deeltjes en tramp- of lekolie. Nederman heeft oplossingen voor koelmiddelfiltratie voor een groot aantal machines die in werkcelsystemen of groepen werken. Investeren in een goed koelfiltersysteem verdient zichzelf heel snel terug.

Reduceer de olienevel voor een schonere omgeving

Olienevel resulteert vrijwel altijd in vettige bedrijfsruimten, apparatuur en producten. Moderne metaalbewerkingsapparatuur wordt vaak geregeld door gevoelige elektronica en de productie neemt af vanwege ongeplande onderbrekingen, veroorzaakt door verontreinigde printplaten. Omgaan met apparatuur en productonderdelen die een vettige olielaag hebben, is geen acceptabele werkwijze en het is zeker niet bevorderlijk voor de productie. Het is daarom essentieel voor werkplaatsen de olienevel te verwijderen om de veiligheid en hygiëne te kunnen waarborgen. 

De Nederman Filtac-oplossingen voor olienevelfiltratie zijn ontworpen voor continue werking in veeleisende toepassingen met luchtstromen. Onze unieke FibreDrain™-technologie garandeert superieure afscheiding en een lang filterleven, waardoor uw totale kosten lager worden en u zonder stress aan het werk kunt. We bieden een breed scala aan filters en dekken daarmee het hele gamma van natte, halfdroge (MQL) tot droge toepassingen.