Hoe industriële reiniging bijdraagt aan betere en veiligere werkplaatsen

Een industriële omgeving, net als elke werkplaats, vereist een bepaalde mate van hygiëne en opgeruimdheid om goed te kunnen functioneren. Hoewel verschillende industrieën en faciliteiten andere uitdagingen op dit gebied tegenkomen, delen ze allemaal de noodzaak voor industriële reiniging; oplossingen die de veiligheid van het personeel en productkwaliteit vergemakkelijken, hoofdzakelijk door het afzuigen van rook, deeltjes en stof.

Industriële reiniging gaat over meer dan slechts orde en netheid

Het Japanse 5S-systeem kan gezien worden als de voorloper van industriële reiniging. De vijf s'en staan voor: seiri/sorteren, seiton/schikken, seisō/schoonmaken, seiketsu/standaardiseren en shitsuke/standhouden of systematiseren. Voor het eerst ontwikkeld door Toyota in de jaren 60 van de vorige eeuw werden de 5 s'en een internationale standaardmethode voor werkplaatsorganisatie, vooral in de productie-industrie.

Hoewel de werkplaats schoon en netjes houden onderdeel van het idee is, is het hoofddoel van industriële reiniging een systeem ter plaatse te hebben dat de hoeveelheid gevaarlijke stof, deeltjes, rook en andere emissies binnen een bepaalde faciliteit vermindert. Blootstelling aan deze stoffen is vaak indirect en kan meer mensen beïnvloeden dan alleen de operator van een bepaalde machine. Neem een bezigheid als lassen bijvoorbeeld, waar beschermende kleding, een helm en andere uitrusting al heel lang de veiligheidsstandaard is voor de meeste lassers. Een recente ontdekking is echter dat lasrook gevaarlijk kan zijn voor veel meer mensen, zoals bezoekers en minder beschermde collega's. Door efficiënte lasrookafzuigoplossingen te gebruiken op de lasapparatuur reduceren de giftige dampen en verbetert de luchtkwaliteit.

Brandbaar stof is een algemeen, maar grotendeels onbekend probleem.

Verschillende soorten stof verspreiden zich gemakkelijk in vele industriële faciliteiten. Ze zijn niet allemaal ontzettend gevaarlijk, maar ze zijn ook niet bijzonder gezond of gewenst. Bepaalde stof is zelfs brandbaar. Het bewustzijn over deze onderwerpen en welke stoffen de meeste problemen geven, groeit gestaag onder operators en ander productiepersoneel. 

Maar zelfs nu nog is er veel werk te doen op dit gebied, omdat er grote verschillen bestaan tussen landen en industrieën in de aanpak en uitvoering van industriële reiniging. De voedsel- en farmaceutische industrieën lopen in veel gevallen voorop in deze ontwikkeling, omdat een goede hygiëne essentieel is voor de productie. Vergelijk dit met een oudere, zwaardere industrie - een metaalbewerkingsfabriek bijvoorbeeld - waar de freesmachines alleen oppervlakkig worden gereinigd met perslucht, wat betekent dat het stof en de olie van de machine de lucht in worden geblazen.

Hoe gaat Nederman om met industriële reiniging?

De oplossingen die we bieden, variëren van compacte apparaten zoals kleine vacuümreinigers – gewoonlijk als onderdeel van een pakket waarin een bepaalde machine zijn eigen reinigingssysteem heeft – tot grotere, stationaire systemen met specifieke onderhoudsaccessoires. Wat betreft componenten: al onze apparaten bevatten ten minste een vorm van een vacuümgenerator, normaliter een ventilator of pomp verbonden aan een filter. Op verzoek kunnen controle- en bewakingssystemen, leidingen en aanvullende reinigingsfuncties (buizen, mondstukken, kleppen enz.) worden toegevoegd.

Het hoort bij onze taak klanten en gebruikers te informeren over de mogelijke problemen en gezondheidsgevaren die kunnen optreden, als de apparatuur niet juist wordt gebruikt of onderhouden, of als er geen werkstrategie is om te zorgen dat de werkomgeving veilig is. Als de faciliteit en de machines stoffig en vuil zijn, is het logisch dat de kwaliteit van het geproduceerde product eveneens wordt aangetast. Een schone, goed onderhouden werkomgeving kan een bedrijf ook aantrekkelijker maken voor klanten en bestaande en mogelijk nieuwe werknemers.

Elke klant is anders, en hoewel alle klanten een of ander industrieel reinigingssysteem nodig hebben, variëren de details en voorwaarden aanzienlijk. Wij willen volledige oplossingen bieden, dat wil zeggen dat we alles van het leveren van de apparatuur tot en met het inpassen en installeren ervan willen aanbieden. Ook dit voornemen verschilt significant tussen klanten.

De voordelen van industriële reiniging zijn legio en het is belangrijk te benadrukken dat

het aanpakken van de aanwezige stof of afval helemaal niet zo ingewikkeld is. Klanten overtuigen van de noodzaak van een betrouwbaar reinigingssysteem kan echter wél een uitdaging zijn. Hoewel het bewustzijn over industriële reiniging en zijn voordelen zonder twijfel wereldwijd toeneemt, is het hoofdzakelijk een westers fenomeen. In vele gebieden van de wereld wordt de werkplaats nog altijd schoongemaakt met bezems en stoffer en blik, wat betekent dat de grotere deeltjes inderdaad worden opgeruimd, maar dat de kleinere zich vaak via de lucht verspreiden.

De voordelen die we het meest benadrukken als we met operators en sitemanagers praten, zijn de verbetering van de gezondheid van werknemers, veiligheid van de werkplaats en toenemende productiekwaliteit, maar ook
verminderd risico op een stofexplosie en een gereduceerde behoefte aan onderhoud (wat weer uitvaltijden vermindert). Daarnaast kan bepaald afval dat is verzameld via industriële reiniging, zoals metaalspaanders of houtafval worden hergebruikt of verkocht.

Klanten met kennis vragen om veiligere en efficiëntere oplossingen

Industriële reinigingsmethoden variëren aanzienlijk in de diverse industrieën en landen. En toch is de algemene tendens duidelijk: industriële reiniging wordt steeds meer een gebruikelijk fenomeen, dat verband houdt met een algemene, wereldwijde ontwikkeling waarbij industrieën en faciliteiten steeds veiliger en duurzamer worden. Nieuwe technologieën gecombineerd met strengere regels over uitstoot en werkplaatsveiligheid heeft ook bijgedragen tot het normaler en technisch beter maken van industriële reiniging. 

Het bewustzijn omtrent brandbaar stof groeit eveneens. Bij Nederman krijgen we verzoeken om nóg efficiëntere filters, die in staat zijn nóg meer en nóg kleinere deeltjes te vangen. Gebruik en onderhoud zijn ook factoren om rekening mee te houden, omdat we moeten zorgen dat de operators die de filters vervangen of de machines schoonmaken dit kunnen doen zonder te worden blootgesteld aan dit stof. Energie-efficiëntie is ook een thema dat steeds door klanten wordt genoemd. Nieuwe generaties fabrieksmedewerkers en operators hebben vaak meer kennis en zijn hoger geschoold dan hun voorgangers en stellen vaak oude werkmethoden aan de kaak. We verwachten dan ook dat industriële reinigingsoplossingen steeds vaker in individuele machines worden geïntegreerd, zodat ze het stof, afval en/of de rook zeer dicht bij de bron kunnen opvangen. 

Hebt u vragen over industriële reiniging of over hoe we u en uw bedrijf verder kunnen helpen op dit gebied, neem dan contact met mij op. Bezoek Nedermans Kenniscentrum om meer te weten te komen over stof- en rookafzuiging in een werkomgeving waar er met 3D-printtechnologie wordt gewerkt, brandbaar stof, recycling van afvalmetaal en een heleboel andere relevante onderwerpen.