Afzuiging van en omgaan met houtafval in de houtbewerkingsindustrie

Houtbewerking

Safety first - stofafscheidsystemen en afvalbeheer voor brandbaar houtstof

Houtbewerking, waaronder alles van klein handgereedschap tot grote CNC's valt, creëert grote hoeveelheden houtstof bij het snijden, schuren, schaven, bewerken van randen en het boren van gaten voor pluggen. Om de zeer uiteenlopende toepassingen veilig en efficiënt te kunnen hanteren, heeft Nederman een breed assortiment aan producten en systemen ontwikkeld, waaronder stofafscheiders, pijpleidingen/kanalen, ventilatoren, transportbanden, silo's en geautomatiseerde regelsystemen. Met deze systemen kunnen klanten niet alleen een gezonde werkomgeving creëren, maar ook houtstof recyclen, wat grote economische voordelen oplevert. 

Onze oplossingen worden gebruikt in verschillende soorten werkplaatsen voor houtbewerking, waarbij ze de invloed van de verschillende houtbewerkingsprocessen op het milieu reduceren. Ook dragen ze bij tot een betere productie-economie en lagere milieueffecten van de industriële processen. 

  • Primair hout
  • Secundaire houtbewerking - kleine en middelgrote werkplaatsen
  • Secundaire houtbewerking - grote werkplaatsen
  • Houtbrikettering
  • Verbranding van houtafval

Stofafscheiding

Houtstofafzuiging is essentieel bij de verbetering van de luchtkwaliteit in de werkplaats en de directe omgeving, en verbetert de productkwaliteit. Vanwege de gevoelige aard van de regelsystemen, moet ook de werking van de machines worden gewaarborgd. Nedermans houtstofafscheiders zijn betrouwbaar, efficiënt en voordelig.

Gevaar van brandbaar stof

Een ander gevaar dat met houtbewerking samenhangt, is brandbaar stof. Als erkende industriële marktleider op het gebied van het veilig omgaan met brandbaar stof, heeft Nederman inzicht in het totale proces. Wij bieden daarom niet alleen een stofafscheidingssysteem, maar ontwerpen ook veilige oplossingen die voldoen aan de eisen van de ATEX- of NFPA-normen. 

Afvalbeheer

Houtafval kan rendabel worden verwerkt tot nieuw materiaal (bijv. MDF-planken) of energie leveren als het wordt verbrand als biobrandstof. Goed ontworpen en efficiënte houtafvalverwerkingsinstallaties zijn een belangrijk onderdeel geworden van de houtbewerkingsindustrie. Als wereldleider op het gebied van industriële luchtfiltering heeft Nederman veel ervaring in alle op hout gebaseerde toepassingen, van centrale productiefabrieken tot kleine productvervaardiging en -afwerking.