Explosie gevaarlijke stof - verminder de effecten van stofexplosies

Explosie gevaarlijke stof is één van de grootste risico's van stof in productieomgevingen. Voorkom het gevaar van stof- en gasexplosies door een veiligere omgeving te creëren met ATEX-goedgekeurde oplossingen, zoals stofafscheiders, afzuigarmen, industriële stofzuigers en explosie-isolatiekleppen.

Eén van de ernstigste risico's die door stof in productieomgevingen worden veroorzaakt, is dat van explosiegevaarlijk stof. Wanneer dit stof in contact komt met de juiste zuurstofconcentratie kan er een explosie ontstaan. Een ontstekingsbron is alles wat nodig is om een explosie te veroorzaken.

De explosie is mogelijk niet beperkt tot de onmiddellijke omgeving. Stofexplosies verspreiden zich van de kleine explosie rond een ontstekingsbron naar de rest van de faciliteit. In deze gevallen wekt de eerste explosie het stof in de rest van de faciliteit op, en vervolgens ontsteekt dat stof. De secundaire explosie kan aanzienlijk zijn, werknemers verwonden of doden en eigendommen vernietigen.

Wat is explosiegevaarlijk stof?

Explosiegevaarlijk stof, is een bijproduct dat ontstaat bij fabricageprocessen, waarbij brandbare grondstoffen worden gebruikt. Brandbaar stof is fijn materiaal dat in brand kan vliegen en kan exploderen, wanneer het met lucht wordt vermengd. Veel materialen kunnen onder bepaalde omstandigheden explosiegevaarlijk stof worden. Voorbeelden zijn:

  • Hout, textiel, kunststof
  • Landbouwproducten zoals meel, suiker, graan, tabak en specerijen
  • Lichte metalen zoals aluminium, magnesium en titaniumSteenkool, koolstof
  • Chemicaliën, farmaceutica, rubber

Hoewel praktisch onzichtbaar voor het menselijk oog, vormen brandbare stofdeeltjes een dodelijk gevaar op veel werkplekken en industrieën. Door bepaalde omstandigheden kan het stof explosief worden, waardoor werknemers mogelijk dodelijk of gewond raken en machines of zelfs hele faciliteiten worden vernietigd. Explosieve of potentieel explosieve atmosferen kunnen ook voorkomen waar ontvlambare gassen of dampen afkomstig van chemicaliën of aardolieproducten aanwezig zijn.

Identificeer explosieve atmosferen

Stof kan zich bijna overal op een werkplek ophopen. Binnen, op en rond machines en geproduceerde artikelen. Ook spanten, daken, verlaagde plafonds en kanalen zijn gemeenschappelijke ruimtes, mede doordat ze op afstand liggen en moeilijk bereikbaar zijn. Volgens de ATEX-richtlijn moeten werkgevers onderzoeken waar op een werkplek stof ontstaat en of het brandbaar is of niet.

ATEX- en NFPA-voorschriften die van toepassing zijn op omgevingen met explosiegevaarlijk stof

De Europese Gemeenschap heeft twee richtlijnen aangenomen over explosieve atmosferen; ATEX-richtlijnen 2014/34/EU “Apparatuur voor potentieel explosieve atmosferen” (ATEX) en 99/92/EC “ATEX werkplekrichtlijn”. De toepassing van deze twee richtlijnen heeft geleid tot een verhoogde bescherming tegen explosies, waardoor diverse technische en organisatorische maatregelen verplicht zijn.

Evenzo in Noord-Amerika, NFPA-normen NFPA 61 "Preventie van brand en stofexplosies in landbouw- en voedselverwerkingsfaciliteiten”, NFPA 69 "Explosie preventiesystemen", NFPA 652 "Fundamentals van brandbaar stof", NFPA 654 "Preventie van brand- en stofexplosies door de productie, verwerking en behandeling van brandbare vaste deeltjes" en NFPA 664 “Preventie van branden en explosies in hout verwerkings- en houtbewerkingsfaciliteiten" zijn van toepassing.

Maatregelen ter voorkoming van ongevallen met stofexplosies. Hieronder vindt u enkele concrete manieren om de opeenhoping en verspreiding van brandbaar stof te verminderen en het risico dat leidt tot een fatale stofexplosie.

  • Installeer een veilig filtersysteem, bij voorkeur een efficiënt bronafzuigsysteem. Door het stof af te zuigen in de onmiddellijke nabijheid van de plaats waar het wordt geproduceerd, is bron afzuiging een effectieve methode om te voorkomen dat stof zich verspreidt. Het filtersysteem kan ook worden uitgerust met explosie-isolatiekleppen die het risico van een stofexplosie die zich verspreidt door de fabriek of werkplaats verder verkleinen. Een met IIoT verbonden, "intelligent" filtersysteem kan de operators zelfs voorzien van nuttige gegevens over de status, capaciteit en onderhoudsbehoeften.

  • Barrières in de vorm van luifels, muren of andere soorten fysieke obstakels kunnen ook voorkomen dat stof- en stofexplosies zich verspreiden.

  • Identificeer mogelijke ontstekingsbronnen die explosiegevaarlijk stof kunnen doen ontbranden en verwijder of verminder deze om het risico van een stofexplosie te verkleinen.

  • Simpel gezegd, hoe fijner de stofdeeltjes, hoe groter het risico op een explosie. Als processen kunnen worden gewijzigd om de deeltjes groter en grover te maken, kan dat brandbare stofexplosies helpen voorkomen.

  • Bewustwording en goede huishoudelijke routines. Een van de grootste gevaren van explosiegevaarlijk stof is het negeren van de risico's die het met zich meebrengt. Zorg ervoor dat u en uw collega's zich volledig bewust zijn van de potentiële veiligheidsrisico's van het stof dat op uw werkplek wordt geproduceerd en dat industriële huishoudelijke routines worden gevolgd en uitgevoerd zoals bedoeld.

De Nederman oplossingen voor explosiegevaarlijk stof

Nederman biedt veilige en betrouwbare oplossingen voor het omgaan met explosiegevaarlijk stof en gassen. Op basis van de risico inventarisatie en evaluatie van de klant raden we voor elke toepassing geschikte apparatuur aan. De producten zijn ontworpen om te voldoen aan de ATEX- en NFPA-richtlijnen.

 

VEILIGHEID: Bescherm mensen, productie en faciliteiten

 

EXPERTISE: Deskundigen op het gebied van explosiegevaarlijk stof met lange ervaring en Nederman-leden in beide ATEX- en NFPA-commissies

 

VERTROUWEN: Toonaangevende fabrikant van zowel filtersystemen- alsook explosieveiligheidsapparatuur met een breed scala aan explosie-isolatie kleppen voor alle toepassingen

 

NALEVING: ATEX-gecertificeerde filtersystemen, afzuigarmen, industriële stofzuigers en explosie-isolatiekleppen

 

Deskundigen op het gebied van explosiegevaarlijk stof

Nederman is een toonaangevende fabrikant van filtersystemen met een bewezen geschiedenis in het beheersen van stof en het verminderen van de risico's van brand en explosies. We kunnen u helpen een veilige en duurzame werkomgeving te creëren door geschikte apparatuur en routines aan te bevelen en aan te bieden. De oplossingen die wij bieden zijn zowel gebaseerd op uw risico-inventarisatie en evaluatie als op naleving van de ATEX- en NFPA-richtlijnen. Neem contact op met onze experts op het gebied van explosiegevaarlijk stof voor meer informatie!

 

Producten en oplossingen

Met jarenlange ervaring en een breed scala aan ATEX-gecertificeerde producten en oplossingen, zijn we gespecialiseerd in het voorkomen van de risico's van brandbaar stof. Onze deskundige medewerkers staan klaar om u te helpen bij het vinden van de juiste ATEX-gecertificeerde oplossing voor uw behoeften.

Mobiele hoogvacuümstofafscheider Hoogvacuüm stofafscheider FlexFilter Hoogvacuümventilator Hoogvacuümrootsblower Explosieveiligheidsklep CARZ

Download onze brochure over brandbaar stof

Download

Neem contact met ons op

Bij Nederman beschikken we over uitgebreide ervaring en expertise in de industrie, waardoor we u met elke uitdaging kunnen helpen. Onze professionele en behulpzame experts staan altijd voor u klaar, of u nu een kleine of meer complexe vraag heeft. U kunt erop vertrouwen dat wij voor u en uw behoeften zorgen. Neem gerust contact met ons op en ontdek hoe we u kunnen helpen. Welkom bij Nederman.

Hier kunt u contact met ons opnemen