Forbedring af energieffektiviteten i industriel luftfiltrering

Nederman IIoT

Energieffektivitet bliver stadigt vigtigere for producenter i industrien på grund af stigende energiomkostninger som følge af knappe ressourcer. Mange producenter i verden har opnået at reducere deres energiomkostninger med op til 20 % med en holistisk tilgang til energistyring. Et af nøglepunkterne i denne strategiske tilgang har været at opstille omkostningsreducerende mål og at foretrække energieffektive systemer i overensstemmelse med anlæggets faktiske behov.

En stor del af elforbruget i industrien drives af systemer, der bruger elmotorer. Hvis der foretages en beregning over en elmotors gennemsnitlige levetid, kan den energi, der forbruges i motorens levetid, forhøje produktets salgspris med en faktor 100. På dette tidspunkt vil reduktionen i antallet af elektriske motorsystemer eller besparelserne i driftstiden direkte forbedre anlæggets generelle elbehov.

Reducer energiforbruget til filterrengøring

Støvopsamlingssystemer kan være en betydelig kilde til energiforbrug gennem eldrevne ventilatorer og trykluft, der anvendes til at rengøre filtrene. Der er helt simple tilgange til at reducere ventilatorernes energiforbrug såsom variable frekvensomformere (Variable Frequency Drives), men ofte overser kunderne at reducere omkostningerne til trykluft. Kompressorer er notorisk ineffektive, da typisk kun 10-20 % af den forbrugte energi går til anvendelsesstedet, og resten går til spilde i varme, lækager eller andre områder.

"IntelliPULSE™-filterrenseteknologi reducerer energiforbruget og vedligeholdelsesomkostningerne ved støvopsamlere"

Nederman Insight-kontrolpaneler er udstyret med IntelliPULSE-teknologi, der reducerer unødvendig rengøring og giver en mere effektiv filtrering og længere levetid af filterposerne. IntelliPULSE-teknologien er baseret på en avanceret algoritme, der opretholder en enkelt indstillingsværdi for differenstryk (dP) over varierende støvindgangsbelastninger, samtidig med at filterpulsrengøring minimeres.

Enhver Nederman-støvopsamler med pulse-jet, der bruger Insight-kontrolpanelet, optimerer automatisk hviletiden mellem pulserne for at opretholde et konstant differenstrykfald over filterelementet. Det betyder, at den energi, der kræves til filterrengøring, kan reduceres med op til 40 % i forhold til justering af indstillingsværdi og 90 % i forhold til kontinuerlig rengøring.

Eftersom filtrene renses med færre impulser, opstår der færre mikrorevner i filtrene, hvilket giver en længere levetid og reducerer omkostningerne til udskiftning af filtrene med op til 40 %.

"Nedermans fremtidssikrede teknologier gør fabrikkerne klar til i dag og i morgen."

Optimering af energiforbruget spiller en vigtig rolle i forhold til at spare energi, og et andet lige så vigtigt emne er diagnosticeringsteknologier. Nederman Insight-kontrolpaneler er konstant udstyret med nye funktioner, der giver udgangspunkt for fremtidige forbedringer.

Snart vil 'Real-Time Condition/Health Monitoring'-funktioner være tilgængelige for magnetventiler, membraner og filtre, hvilket muliggør øjeblikkelig detektering af åbne og kortsluttede magnetventiler, der får DP til at stige og filtre til at tilstoppe, og lokaliserer ødelagte/træge/frosne membraner, der hurtigt spilder komprimeret luft og lokaliserer lækager, før emissionerne overhovedet er synlige. Sammenlignet med kontinuerlig rengøring kan IntelliPULSE-teknologien reducere impulshastigheden med op til 90 % på de fleste filtre og reducere brugen af trykluft fra niveau A til niveau B. Desuden vil ødelagte membraner ved hjælp af kommende "Diagnostic Failed Diaphragm Detection"-funktioner kunne detekteres og repareres, før de lækker luft i lange perioder. Som følge heraf forventes trykluftforbruget at falde fra niveau B til niveau C, hvilket giver en samlet energireduktion på op til 60 % i trykluft.

Tabel 1: Brug af trykluft (kWh/dag)

 

Optimeret energiforbrug – mere nødvendigt end nogensinde før

I dag er det blevet mere nødvendigt at kvantificere systemets ydeevne og reducere energiforbruget end nogensinde før. Vi udvikler hele tiden vores produkter med fremtidssikrede teknologier, der gør det muligt at analysere dataene på værdifulde måder og øge energieffektiviteten. Kontakt din lokale ekspert i ren luft og få mere at vide om vores Insight-kontrolpaneler og -teknologier, der giver brugerne mulighed for at betjene deres filtreringssystem mere effektivt, forbedre anlæggets produktivitet og støtte en mere bæredygtig fremtid ved at forbruge færre af verdens værdifulde ressourcer.

Kontakt os

Vi har stor erfaring med forskellige udfordringer i branchen og vores eksperter er meget vidende, hjælpsomme og professionelle. Hos os kan du føle dig sikker på, at vi tager os af dig og dine behov. Du er altid velkommen til at kontakte os med alt fra det lille spørgsmål til det mere komplicerede. Hjertelig velkommen til Nederman.

Her kan du kontakte os