Filtrering av oljedimma och uppsamling och återvinning av skärvätska

Produktionseffektivitet i metallbearbetningsindustri

Förbättra produktiviteten med effektiv och lönsam spånhantering, filtreringssystem för skärvätska och oljedimfiltrering

Rätt lösning för hantering av metallspån och skärvätska kan innebära stora ekonomiska vinster. Nederman har hjälpt många företag bygga en ekonomi kring skärvätska och metallspån genom att konstruera lösningar som återvinner och förlänger livslängden på skärvätska och minskar hanteringskostnaden för metallspån samtidigt som värdet på spånet ökar. Vi har också omfattande erfarenhet av att lösa problem med kontaminering orsakad av skärvätskor. Våra lösningar täcker alla typer av verkstadsmaskiner – från konventionella bearbetningsmaskiner till moderna CNC-maskiner. Vi erbjuder högeffektiva filtreringslösningar för olika arbetsmoment, bland annat slipning, svarvning, fräsning, borrning m.m.

Gör spånhanteringen lönsam

Vid bearbetningen blir det ofta mer svarvspån än slutprodukter av  insatt material. En CNC-svarv producerar  40-60 procent spån som också innehåller stora mängder  skärvätska. Det finns mycket att tjäna på effektiv spånhantering. Rent spån betingar ett högre  pris vid försäljning. Genom centrifugering och filtrering kan upp till 90 procent av skärvätskan återföras till processen. Genom att pressa metallspånet till bricketter  skapas ytterligare ekonomiska fördelar genom effektivare nedsmältning och enklare avfallshantering.

Sänk kostnaderna för skärvätska och säkerställ produktiviteten

Med ren skärvätska kan man bearbeta även små toleranser och uppnå en hög ytfinish. Förorenad skärvätska sliter på axlar, verktyg  och pumpar. Är skärvätskan förorenad med läckoljor bryts den också snabbt ned  av bakterier och de ursprungliga egenskaperna går förlorade samtidigt som vätskan börja lukta illa. Skärvätskebyten medför höga kostnader för produktionsstopp, transport och avfallshantering. 

Nedermans lösning för kontinuerlig filtrering av skärvätskor i fullt  flöde heter ”Presto”. Skärvätskan renas från sediment, partiklar och läckoljor. Nederman har lösningar för kylvätskefiltrering för maskiner som arbetar gruppvis. Investering i ett effektivt kylvätskefiltreringssystem blir snabbt lönsamt.

Minska mängden luftburen oljedimma för en renare arbetsmiljö

Oljedimma skapar en oljig beläggning på golv, utrustning och produkter. Moderna metallbearbetningsmaskiner styrs av känslig elektronik och produktionen kan störas av plötsliga driftstopp orsakade av smutsiga kretskort. Att behöva hantera utrustning och produkter täckta med en tunn oljebeläggning är inte god arbetspraxis och definitivt inte produktionsvänligt. Avskiljning av oljedimma är därför nödvändigt för en ren och säker arbetsplats. 

Nedermans Filtac-lösningar för filtrering av oljedimma är konstruerade för kontinuerlig drift i krävande produktionsmiljöer. Vår unika avskiljningsteknik FibreDrain™ säkerställer högeffektiv separation och lång livslängd på filter vilket minimerar dina totalkostnader och ger ökad trygghet. Vi erbjuder ett brett sortiment av filter, som täcker allt från våta till medelvåta och semitorra (MQL) och torra tillämpningar.